Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

ΗΛΙΑΣ Ιωάννου ΠΛΑΤΙΑΣ 1910-1941 (3ο μέρος)

Σήμερα στο 3ο μέρος παρουσιάσουμε την αλληλογραφία του Ηλία Πλατιά λίγο πριν τον πόλεμο, το Σεπτέμβριο του 1940
Σεβαστοί μου γονείς
και αγαπημένη μου Γεωργία
Από υγείαν είμαι καλά το αυτό και δι'υμάς ποθώ.
Σας έστειλα τρείς κατά σειράν επιστολάς και μέχρι στιγμής ουδεμίαν απάντησιν έλαβον και πολύ ανησυχώ δια την υγείαν σας.
Η τελευταία μου επιστολή ήτο κάπως βεβιασμένη αυτό να μην σας ανησυχήση τούτο έγινεν διότι έφευγε ο ταχυδρόμος.
'Οταν λάβης το γράμμα μου να μου γράψης αμέσως να μάθω τι κάνεται
Περισσότερα δεν έχω να σας γράψω είμαι καλά και μην ανησυχήτε και ελπίζω μέχρι το τέλος του μηνός να έλθω.
η σύστασίς μου είναι
Ηλίαν Πλατιάν
Ανθ/γόν
33ον Σ Π/79   Τ.Τ.518
                                        2/9/40      Σας ασπάζομαι
                                                              Ηλίας
                                                                       19/9/40                          

Σεβαστέ μου πατέρα
Από υγείαν είμαι καλά το αυτό και δι'υμάς ποθώ.
προ δύο ημερών και άλλην επιστολήν σας έστειλα και σας έγραφα 'οτι είμαι καλά και ότι περνώ καλά.
Το γράμμα σας έλαβα καθώς σας έγραφα και εις την προγενεστέραν μου επιστολήν και είδον να στενοχωρείσθε για μένα χωρίς να υπάρχει λόγος.
Αυτή η στενοχώρια είναι τελείως αδικαιολόγητος, δεν μπορώ να καταλάβω πώς συμβαίνει αυτό;
ποιός είναι αυτός που σας λέει ψέμματα.
Μην πιστεύετε εις τας διαδόσεις, ότι και αν ακούτε ότι γίνεται τούτο ή εκείνο είναι τελείως ψέμματα.
Την μεγαλυτέραν ησυχίαν έχομεν εδώ, πρέπει να πιστεύης εις ότι σου γράφω και σε κανέναν άλλον.
Ούτε να μου ξαναγράψεις ότι φοβάσαι την στιγμήν κατά την οποίαν λαμβάνετε τακτικώτατα γράμμα μου σχεδόν κάθε 2 ημέρες.
Από την Ελένην έλαβα γράμμα και μου'γραφε ότι είναι καλά, μόνον που στενοχωρείτε διότι δεν (έχει) ενοικιάσει ακόμη το σπήτι.
Τα σέβη μου και στην μητέρα χαιρετισμούς και στην Γεωργίαν.
Εγώ ελπίζω μέχρι το τέλος του μηνός να απολυθώ.

                                                              Σας ασπάζομαι
                                                                 Ηλίας
Υ.Γ. Είμαι μαζί με ένα παιδί από την Λαμίαν και με τον κ.Πεντεδέκαν από το Δαδί.
                                                            ο ίδιος


                                                   ημερομηνία αποστολής 13-9-1940

  ημερομηνία άφιξης 17/9/1940
                               

 Σεβαστέ μου πατέρα

Από υγείαν είμαι καλά το αυτό και δι'υμάς ποθώ.
Γράμμα σου καιρόν έχω να λάβω και πολύ ανησυχώ δια την υγείαν σας.
Γράψε μου να μάθω τι κάνετε.
Τα σέβη μου πρόσφερε εις την μητέρα.
Χαιρετισμούς εις την Γεωργίαν.
Σας ασπάζομαι

13/9/40              υπογραφή
Τ.Τ.  518  τή   22/9/40
                                    Σεβαστέ μου πατέρα
Από υγείαν είμαι καλά το αυτό και δι'υμάς ποθώ.
Πρό ημερών και άλλας επιστολάς σας έστειλα τας οποίας φαντάζομαι  θα εχητε λάβη.Για μένα να μήν στενοχωρήσθε καθόλου ήμαι καλά και πολύ καλά περνώ.
Εσείς να μου γράφετε τακτικά να μαθαίνω τι κάνετε και πως πηγαίνετε με τις δουλιές.
Τα γράμματα να τα στέλνετε χωρίς γραμματόσημον.
Τα σέβη μου εις την μάνα μου
χαιρετισμούς εις την Γεωργίαν
                                          Σας ασπάζομαι
                                                  ΗλίαςΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΥΠ/ΓΟΣ ΕΛΑΣ ε.α.
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου