Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

ΗΛΙΑΣ Ιωάννου ΠΛΑΤΙΑΣ 1910-1941 (2ο μέρος)

Σήμερα στο 2ο μέρος παρουσιάσουμε την αλληλογραφία του Ηλία Πλατιά από τη Φλώρινα το 1939


Ήδη μετά την εισβολή των Γερμανών στην Πολωνία,(1-9-39), ο Μεταξάς διαβλέποντας την μελλοντική σε βάρος της Χώρας μας επίθεση, διέταξε μερική επιστράτευση εφέδρων, με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής κυρίως στην ελληνοαλβανική μεθόριο. Η επιστράτευση εντάθηκε το καλοκαίρι του 40 μετά τον τορπιλισμό της "Έλλης" στην Τήνο, για να κορυφωθεί κατά την Ιταλική επίθεση την 28-10- 40, οπότε και τα γεγονότα τον δικαίωσαν.
         Ο Πλατιάς επιστρατεύτηκε από τους πρώτους τον Σεπτέμβριο του 39, ως έφεδρος Ανθυπολοχαγός, με έδρα το 33 Σύνταγμα Πεζικού στη Φλώρινα.
Σεβαστοί μου γονείς,
Από υγείαν ημαι καλά το αυτό και δ' ύμάς ποθώ.
Χθές έλαβον γράμμα σας και είδον να μου γράφητε ότι στενοχωρείσθαι.
Καθώς και άλλοτε σας έγραφα δεν πρέπει να στενοχωρείσθαι για μένα καθόλου διότι εγώ τα περνώ πολύ καλά και ούτε πρόκειται να πάω πουθενά και εάν ακόμη γίνει και πόλεμος.
Μάθε ότι εις το Επιτελείον ήλθον ακόμη 18 αξιωματικοί και ανέλαβον διαφόρους υπηρεσίας, πλήν όμως εγώ παραμένω και θα παραμείνω εις την θέσιν μου ως υπασπιστής.
Επίσης σε πληροφορώ πατέρα ότι ήλθεν εγκύκλιος του Υπουργείου να απολυθώμεν εις τας 10 του μηνός, ελπίζω εάν δεν χειροτερέψουν τα πράγματα να απολυθώμεν.
Από την Ελένην είχα γράμμα και μού 'γραφε ότι το παιδί δεν έχει συνέλθει ακόμη καλά και το παρακολουθεί ο γιατρός.
Δεν θα είναι όμως και πολύ σπουδαία πράγματα αλλά αυτή φοβάται τώρα μόνη της και στενοχωρείται.
Προ ημερών έγραψα και εις τον πεθερόν μου, εάν όποτε και γίνει τίποτα να κατεβή να τους πάρη .
Διότι όσον μένει εκεί πολύ φοβάμαι αφ'ενός μέν διότι δεν θα είναι εξασφαλισμένη και αφ'ετέρου θα στενοχωρείται.
Πάντως εκείνο που έχω να σας ειπώ είναι να μην πιστεύετε εις τας διαδόσεις. Ότι έχει να γίνη θά γίνη ούτε εξαρτάται και από ημάς.
Τα πράγματα θα εξελιχθούν μόνα τους, ούτε πρόκειται να γίνη τίποτα.
Τα σέβη μου και εις την μάνα μου
Χαιρετισμούς εις την Γεωργίαν και όλους τους συγγενείς.
Σας ασπάζομαι
Ίσως να είναι το τελευταίο μου γράμμα  

                                                         Ηλίας                 4/9/39

 

Σεβαστέ μου πατέρα
Από υγείαν είμαι καλά το αυτό και δι'υμάς ποθώ.
Χθές έλαβον το γράμμα σας και είδον να στενοχωρείσαι για μένα.
Δέν πρέπει νά στενοχωρείσαι καθόλου διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος απολύτως.Εσείς αυτού είσθαι μακριά και ότι ακούτε τα πιστεύετε όλα ενώ εις την πραγματικότητα δεν είναι έτσι όπως τα παριστάνουν μερικοί.
Εδώ έχομεν απόλυτον ησυχίαν και ότι όσα διαδίδονται αυτού είναι όλα ψέμματα.
Καθώς και εις άλλην μου επιστολήν σου έγραψα εις τας 10 του μηνός Σεπτεμβρίου σύμφωνα με μίαν διαταγήν του υπουργείου Στρατιωτικών πρέπει να απολυθώ.
Δεν φαντάζομαι να με κρατήσουν περισσότερον διότι αρχίζει πιά και ο χειμώνας.
Εάν απολυθώ θα κατεβώ κατευθείαν εις την Αθήνα και θα σας γράψω αμέσως από εκεί.
Εσάς πρώτος σας γράφω εγώ να μην μου γράψετε.
Ελπίζω ότι θα απολυθώ εντός ολίγων ημερών.
Τα σέβη μου να προσφέρεις και στην Μάνα μου
χαιρετ.(ισμούς) και στην Γεωργίαν.
Τα γράμματα δεν περνούν από λογοκρισίαν.
                            
                       Σας ασπάζομαι                           7/9/39   ΗλίαςΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΥΠ/ΓΟΣ ΕΛΑΣ ε.α.
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου