Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΟΥΒΑΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1839- 1880


 ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1839 - 1880

      1839
 1. Γκόλφης Παναγιώτης, Αθανασίου
 2. Λιάκος Δήμος, Λιάκου
 3. Πιπέρας Ιωάννης, Δήμου
 4. Στουρνάρας Αναστάσιος, Ιωάννου
 5. Σκουρογιάννης Ιωάννη, Ευσταθίου
 6. Σταματίου Φώτιος, Σταμάτη
 7. Χρήστου Δημήτριος, Χρ.

    1840
 1. Μαστροκώστας Σπυρίδων, Κωνσταντίνου

   1842
 1. Τοπάλης Δημήτριος, Λουκά

1844
 1. Αυγέρης Γεώργιος, Ιωάν.
 2. Βλάχος Δημήτριος, Αθαν.
 3. Βελέντζας Γεώργιος, Κωνς.
 4. Κολοκύθας Χρήστος, Λουκ.
 5. Κυρίτσης Ιωάννης, Αθαν.
 6. Μανέτας Εστάθιος, Αναστ.
 7. Μολιώτης Ιωάννης, Νικολ.
 8. Νταούτης Αθανάσιος, Λουκ.
 9. Παχύς Ευστάθιος, Χρήστ.
 10. Παπαθανασίου Ιωάννης, Αθαν.
 11. Σβίγγος Αδάμ, Δήμου

1845
 1. Ιωάννου Ιωάννης, Αδάμ

1846
 1. Δρίβας Αθανάσιος, Ιωάν.
 2. Καραχρίστος Γεώργιος, Λουκ.
 3. Στύλιας Λουκάς, Ιωάν.

1847
 1. Αδαμόπουλος Ιωάννης Λουκ.
 2. Βελής Νικόλαος Παναγ.
 3. Γεωργούσης Ευστάθιος, Γεωρ.
 4. Κονταξής Θεόδωρος, Δημητρ.
 5. Παπαχρίστος Κων., Γεωρ.
 6. Παπαχρίστος Χρ., Γεωρ.

1848
 1. Παπαργυρόπουλος Θεόδωρος, Αργ.

1849
 1. Ανάγνου Ευστάθιος Λουκ.
 2. Βαλάσκας Ιωάννης Αλεξ.
 3. Δηλιγιάννης Θεόδωρος, Ιωάν.
 4. Κοπανάκης Κων., Γεωρ.
 5. Κούσουλας Κων., Ιωάν.
 6. Κούσουλας Θεόδωρος, Ιωάν.
 7. Παπαγεωργάκης Δημήτρ., Αθαν.
 8. Παπαθανασίου Γεώργιος, Αθαν.
 9. Πάντος Παναγιώτης, Αλεξ.
 10. Τσαρμακλής Χαράλαμπος, Αθαν.

1851
 1. Θάνος Ευστάθιος Λουκ.
 2. Κότσιας Ιωάννης, Τραντ.
 3. Σβίγγος Κωνστ., Αθαν.
 4. Τσατήρας Χρήστος, Γεωρ.

1852
 1. Αντωνίου Γεώργιος Ιωάν.
 2. Πλατιάς Κων., Εσταθ.
 3. Τσιόκας Μάνθος, Αθαν.

1853
 1. Θάνος Αθανάσιος, Λουκ.
 2. Ρίζου Δήμος, Ευστ.

1854
 1. Αυγέρης Παναγιώτης, αναστ.
 2. Βοργιάς Γεωργιος, Δημητρ.
 3. Διαμαντώνης Γεώργιος, Παναγ.
 4. Κούσουλας Ιωάννης, Γεωρ.
 5. Καραλέτος Αθανάσιος, Αδάμ.
 6. Μάνθος Λουκάς, Γεωρ.
 7. Νηστικούλης Γεωργιος, Λαμ.
 8. Πιπέρας Λουκάς Δημ.
 9. Παπαθανασίου Μιλτιάδης, Αθαν.
 10. Χριστόπουλος Λάμπρος, Χρ.

1855
 1. Ντζιβάρας Θεόδωρος, Λουκ.
 2. Νικολόπουλος Γεωργιος, Νικ.
 3. Παπαστάμος Ευστάθιος, Χρ.

1857
 1. Δρίβας Αλέξανδρος, Ιωάν.
 2. Θάνος Δημήτριος, Λουκ.
 3. Θάνος Αθανάσιος, Δημητρ.
 4. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Κωνστ.
 5. Κότσιας Λουκάς, Τραντ.
 6. Τοπάλης Νικόλαος, Παναγ.

1858
 1. Καραχρήστος Αναστάσιος, Λουκ.
 2. Μαράζας Γεώργιος, Ιωάννου
 3. Χριστόπουλος Νικόλαος, Χρ.

1859
 1. Αναστασίου Ευάγγελος, Αν.
 2. Αργυρίιου Αθανάσιος, Αργυρ.
 3. Θάνος Ευστάθιος, Παναγ.
 4. Ιωάννου Αθανάσιος, Αδάμ
 5. Ντζιβάρας Ιωάννης, Δημ.
 6. Χαλβαντζής Ιωάννης Δημ.

1860
 1. Παναγιώτου Παναγιώτης Δημ.

1861
 1. Ανδρέου Παναγιώτης, Δημ.
 2. Παναγιώτου Κωνστ., αθαν.

1862
 1. Κατοίκος Ιωάννης Γεργ.
 2. Μαρές Γεώργιος, Λουκ.

1863
 1. Θάνος Ιωάννης Λουκ.
 2. Παναγιώτου Αλέξανδρος, Αθαν.

1864
 1. Αμπελουργός Ιωάννης, Γεωρ.
 2. Βλάχος Δήμος, Ευστ.
 3. Βέλλιος Αθανάσιος, Στοφόρου
 4. Βαλάσκας Κωνστ., Αθαν.
 5. Κότσιας Ιωάννης, Νικολ.
 6. Μουτσανάς Λουκάς, Χρ.
 7. Τσαρμακλής Γεώργιος, Λουκ.

1865
 1. Λιάμτσιας Λουκάς Βασιλ.
 2. Παναγιώτου Δημήτριος Γεωρ.
 3. Πλατιάς Ιωάννης Ευστ.
 4. Ρέβας Ευθύμιος, Αθαν.
 5. Σταματίου Ιωάννης, Φωτ.
 6. Αμπελουργός Λουκάς, Γεωρ.

   1866
 1.  Κοπανάκης Χρήστος, Γεωρ.
 2. Κούσουλας Λουκάς, Χρ.
 3. Ντζιβάρας Γεώργιος, Λουκ.
 4. Πλατής Δημήτριος, Γεωρ.
 5. Τζίκος Αθανάσιος, Κων.
         1867
 1. Αλκούσης Κωνσταντίνος, Γεωρ.
 2. Κωνσταντινίδης Δήμος, Κωνστ.
 3. Μαρές Κωνσταντίνος, Λουκ.
 4. Παναγιώτου Αθανάσιος, Δημ.
 5. Πλατιάς Αναστάσιος, Ευστ.
 6. Σβίγγος Χαράλαμπος, Αθαν.
 7. Σιάκλας Γεώργιος, Παν.
 8. Τοπάλης Λουκάς, Κωνστ.

          1868
 1. Αμπελουργός Κωνστ., Γεωρ.
 2. Καλλιμάνης Λουκάς, Αθαν.
 3. Σβίγγος Χαράλαμπος, Αδάμ.

          1869
 1. Ανδρέου Ανδρέας, Γεωρ.
 2. Αλεξίου Κωνστ., Αλεξ.
 3. Βλάχος Αθανάσιος, Δήμου
 4. Βέλλιος Γεώργιος, Στφόρου
 5. Γαντζόγιας Γεώργιος, Αθαν.
 6. Γκόλφης Αθανάσιος, Παν.
 7. Δρίβας Θεμιστοκλής, Παν.
 8. Κυρίτσης Ηλίας, Ιωάν.
 9. Κονταξής Δημήτριος, Θοεδ.
 10. Λιάρτης Κωνσταντίνος, Αθαν.
 11. Μαστροκώστας Κωνστ., Αθαν.
 12. Μπανούσης Ιωάννης Σπυρ.
 13. Μαρές Γεώργιος, Αργ.
 14. Ματαράς Νικόλαος, Γεωρ.
 15. Νταούτης Παναγιώτης Λουκ.
 16. Τοπάλης Αριστείδης Κων.
 17. Τσιφόρος Μιχαήλ, Νικολ.
1870
 1. Αδαμόπουλος Λουκάς, Γεωρ.
 2. Αυγέρης Αριστείδης, Ιωάν.
 3. Αμπελουργός Αθανάσιος, Χρ.
 4. Παπαστάμου Νικόλαος, Χρ.
 5. Τσιόκας Αθανάσιος, Δήμου
 6. Συκάς Ευστάθιος, Παναγ.
          1871
138.  Θάνος Γεώργιος, Κων.
      139. Θάνος Ευστάθιος, Κων
      140. Κούσουλας Ιωάννης Χρ. - Καθηγητής
141. Κοντοδήμος Γεώργιος Αλ
142. Νταούτης Γεώργιος, Ιωάν.
143.Οικονόμου Αθανάσιος, Ευθυμ.
144.Πιπέρας Δημήτριος Λουκ.
145.Πλατής Ιωάννης Γωργ.
146.Ρίζος Λουκάς Ευσταθ.
147.Σταματίου Κων., Φώτ.
148.Σκουρογιάννης Θεόδωρος, Νικ.
149.Σουραβλής Παναγιώτης Δήμ.
150.Τσαρμακλής Αθανάσιος, Λουκ.
151.Τοπάλης Αθανάσιος, Κων. - Μαχαιράς

      1872
152. Ανάγνου Νικόλαος Ευσταθ.
153. Αλκούσης Λουκάς, Στοφ.
154.Γεωργούσης Γεώργιος Θεοδ.
155. Λαγός Αθανάσιος, Ευαγγ. - Κτίστης
156. Παπαστάμος Αθανάσιος Ιωάννου
157.Πιπέρας Δημήτιος Ιωάν.
158.Σβίγγος Γεώργιος Αθαν.
159.Τυροβόλης Ιωάννης Νικολ.

       1873
160. Βέλλιος Θεόδωρος Στοφ.
161. Δεληγιάννης Κωνσταντίνος Γεωργ.
162. Ιωάννου Γεώργιος Ιωαν.
163. Κολοκύθας Ιωάννης Χρ.
164.Μουλαράς Επαμεινώνδας Δημητρ.
165.Μαστροκώστας Γεώργιος Αθαν.
166.Παναγιώτου Χρήστος Δημ.
167.Τσαρμακλής Ιωάννης Λουκ.
168. Τσαρμακλής Λουκάς Γεωργ.
169.Τοπάλης Γεώργιος Κων.

      1874
170.Αυγέρης Αναστάσιος Αθαν.
171. Βλάχος Δήμος Δημητ.
172. Βοριάς Αθανάσιος Δημ.
173. Γεωργούσης Γεώριος Ευστ. – Τσαρουχάς
174. Δεληγιάννης Λουκάς Θεοδ.
175.Θάνος Δημήτριος Ευστ.
176.Καραχρήστος Ιωάννης Λουκ.
177. Λιάρτης Αθανάσιος Ανδρ.
178.Μαστροκώστας Ιωάννης Νικ.
179.Μαράζας Λουκάς Ιωαν.
180.Σταματίου Σταμάρτης Φωτ.
181.Σκορδάς Ευθύμιος Ιωαν.
182.Σουραβλής Γεώργιος Δήμ.
183.Σουφλκής Αθανάσιοπς Θεμιστ. – Δάσκαλος

      1875
184.Αντωνίου Χαράλαμπος Ιωαν.
185. Ανάγνου Λουκάς Ευστ.
186. Αυγέρης Ευθύμιος Ιωάν.
187.Βελέντζας Χρήστος Γεωρ.
188. Δεληγιάννης Ανδρέας Γεωργ.
189.Γαντζόγιας Κωνσταντίνος Αθαν.
190.Ιωάννου Αδάμ Ιωαν.
191. Κολοκύθας Λουκάς Χρ.
192. Καρούζος Αργύριος Ευθ. - Ιατρός
193.Μαστροκώστας Ανδρέας Αθαν.
194.Μανέτας Ιωάννης Ευστ.
195. Νικολόποιυλος Χρήστος Ιωαν.
196. Πιπέρας Γεώργιος Ιωαν.
197.Πλατιάς Αθανάσιος Δημ.
198.Τσατήρας Γεώργιος Χρ.
199.Χρήστου Νικόλαος Δημητρίου

       1876
200.Αδαμόπουλος Αθανάσιος Γεωργ.
201. Αδαμόπουλος Γεώργιος Ιωαν.
202.Αλκούσης  Χρήστος Στοφ.
203.Δρίβας Γεώργιος Παναγ.
204. Θάνος Θεόδωρος Κων.
205.Καρούζος Ιωάννης Παναγ.
206. Λαγός Ιωάννης Ευαγγ.
207.Μάρρος Ιωάννης Χαραλ.
208.Τζιβάρας Χρήστος Δημητρ.
209.Παναγιώτου Κωνσταντίνος Δημ.
210. Σκουρογιάννης Ευστάθιος Ιωάν.
211.Σβίγγος Κωνσταντίνος Αδ.

      1877
212. Αυγέρης Ιωάννης Γεωρ.
213. Αυγέρης Δημήτριος Ιωάν.
214. Αυγέρης Γεώργιος Αθανασ.
215. Γεωργούσης Κωνσταντίνος Ιωαν.
216.Θάνος Ιωάννης Ευστ.
217. Κούσουλας Γεώργιος Χρ.
218.Κορτσέλης Ιωάννης Χρ.
219. Καλλιμάνης Δημήτριος Αθαν.
220.Λιάκος Ιωάννης Δημ.
221. Λούβρος Χρήστος Θεοδ.
222. Μανέτας Νικόλαος Ευστ. – Κτίστης
223. Μαστροκώστας Κωνσταντίνος Νικ.
224.Τζιβάρας Λουκάς Αθαν. – Κτίστης
225. Παπαχρήστος Αθανάσιος Κων. - Γεωπόνος
226. Παναγιωτής Γεώργιος Νικ.
227. Ρίζος η Ρώτας Παναγιώτης Ευστ.
228.Πλατιάς Χαράλαμπος Δημ.
229.Σκορδάς Γεώργιος Γεωργ. – Πεταλωτής
230.Στύλιας Ιωάννης Λουκ.
231.Τσόκας Αθανάσιος Μανθ.
232.Παπαναγιώτου Παναγιώτης Ιωαν. – Ιερεύς
233. Γεωργούσης Αθανάσιος Ευστ. - ΄’Εμπορος
234. Κούσουλας Ευθύμιος Ιωαν.
235.Καρούλας Λουκάς Γεωργ.
236.Ντόρμας Ιωάννης Λουκ.
237. Παπαργυρόπουλος Αργύριος Θεοδ.
238. Σταματίου Αθανάσιος Φώτ. – Σιδηρουργός
239. Σπαθάρας Νικόλαος Γεωργ.
240.Τσατήρας Αδάμ Χρ. – Ράπτης
241.Δεληγιάννης Γεώργιος Θεοδ. – Κτίστης
242.Γεωργούσης Χρήστος Θεοδ.

     1879
243.Γεωργούσης Γεώργιος Ιωαν.
244. Γλυμεντζής Νικόλαος Κων.
245.Θάνος Ιωάννης Ευστ.
246. Καραχάλιος Ευστάθιος Ιωαν.
247. Μολιώτης αθανάσιος Ιωαν.
248. Μάρος Δημήτριος Χαραλ.
249. Παπαθανασίου Αθανάσιθος Ιωάν. – Υδροτριβεύς
250.Σβίγγος Αθανάσιος Κων
251.Χρηστίδης Χρήστος Δημ.
252. Πιπέρας Δημήτριος Ιωάν.
253. Πιπέρας Αθανάσιος Λουκ.
Ο Πιπέρας  Δημήτριος του Ιωάννου
Είναι εγγεγραμμένος με υπ’αυξ 157 κανονικώς.

1880
254.Αδαμόπουλος Δημήτριος Ιωαν. – Έμπορος
255. Αυγέρης Ιωάννης Αθαν.
256. Βασιλόπουλος Ιωάννης Δημ.- ‘Εμπορος
257. Δεληγιάννης Ιωάννης Θεοδ.- Κτίστης
258.Κούσουλας Γεώργιος Κων.
259.Κορτσέλης Γεώργιος Χρ.
260. Καρούλας Αθανάσιος Γεωργ.
261. Κατσαρός Γεώργιος Λουκ.
262. Λιάμτσιας Γεώργιος Βας.
263.Μουλαράς Γεώργιος Δημ. – Κτίστης
264. Μαστροκώστας Χρήστος Νικολ. Κτίστης
265.Πλατιάς Ευστάθιος Κων. – Υλοτόμος
266. Ρίζος Ταξιάρχης Ευστ.- Κτίστης
267. Στύλιας Θεόδωρος Λουκ. – Δάσκαλος
268. Τσατήρας Αθανάσιος Χρ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου