Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Παρέα νέων Σουβαλιωτών

Από αριστερά: Κων/νος Ευστ. Ανάγνος, Ασημάκης Γκόλφης, Δήμος Λαγός, Τάκης Διαμαντώνης, 
Σπύρος Καραχάλιος

1 σχόλιο: