Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Η Σουβάλα στη Χάρτα του Ρήγα (1797)
H δωδεκάφυλλη "Xάρτα της Eλλάδας εν η περιέχονται αι νήσοι αυτής και μέρος των εις την Eυρώπην και μικράν Aσίαν πολυαρίθμων αποικιών αυτής", όπως την οραματίστηκε ελεύθερη ο Ρήγας Βελεστινλής, τυπώθηκε στη Bιέννη το 1797 στο τυπογραφείο των αδελφών Μαρκίδων Πούλιου. Απεικονίζει την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής,  από τα Kαρπάθια και το Δούναβη έως την Kρήτη και από την Aδριατική έως τον Eύξεινο Πόντο και τη Bιθυνία της Mικράς Aσίας. Η Χάρτα υπήρξε ο φάρος του ελληνικού ξεσηκωμού και η σημασία της για την επανάσταση που ακολούθησε ήταν καθοριστική. 

Ευχαριστώ το φίλο Νίκο Καλάκο για το υλικό που μας έστειλε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου