Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 8/6/1992 Η ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑ ΓΟΥΝΑΡΕΪΚΑ

8/6/1992


1979 Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
Πίσω αριστερά: Γιάννης Πλατής (Μπλατσάρας), Θανάσης Ανάγνος, Αικατερίνη Φούρλα, Δημήτρης Σοφιανός, Βασίλειος Κεφαλάς (παπα - Βασίλης), Γιώργος Δεληγιάννης, Θόδωρος Κονταξής, Χρήστος Κορτσέλης, Θόδωρος Δεληγιάννης (Μπακλέζος)
Κάτω αριστερά: Θανάσης Θάνος (Κατράπας), Γιώργος Πλατής, Θόδωρος Χρ. Θάνος, Θόδωρος  Θάνος (Κοντογιάννης)

1980

1985

 8/6/1994

8/6/1994

Αρχείο: Θεόδωρος Θάνος (Κοντογιάννης)
Πρώτη δημοσίευση 8/6/2015

1 σχόλιο:

 1. ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ "ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ " ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο "ΤΗΡΩΝ"8 Ιουνίου 2015 - 9:04 μ.μ.

  Ο ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ
  Μεγαλοµάρτυς Θεόδωρος ο Στρατηλάτης. Αρχιστράτηγος από τα Ευχάιτα επί Λικινίου, µαρτύρησε και αποκεφαλίσθηκε το 319 επειδή µοίρασε τα κοµµάτια χρυσών αγαλµάτων του αυτοκράτορα σε φτωχούς.

  https://www.youtube.com/watch?v=6i4R10T5DJU

  Ἀπολυτίκιον
  Ἦχος δ'. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
  Στρατολογία ἀληθεῖ Ἀθλοφόρε, τοῦ οὐρανίου στρατηγὸς βασιλέως, περικαλλὴς γεγένησαι Θεόδωρε, ὄπλοις γὰρ τῆς πίστεως, παρετάξω ἐμφρόνως, καὶ κατεξωλόθρευσας, τῶν δαιμόνων τὰ στίφη, καὶ νικηφόρος ὤφθης Ἀθλητής, ὅθεν σὲ πίστει, ἀεὶ μακαρίζαμεν.
  ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΤΗΡΩΝ

  Ο Αγιος Θεόδωρος ο Τήρων καταγόταν από το χωριό Αμάσεια στη Μαύρη Θάλασσα. Ονομάζεται Τήρων, διότι κατετάγη στο στράτευμα των Τηρώνων. Συνελήφθη και ρίχτηκε από τους ειδωλολάτρες σε πυρακτωμένη κάμινο, όπου και ετελειώθηκε μαρτυρικά.

  https://www.youtube.com/watch?v=MjJFsK4chcA

  Ἀπολυτίκιον
  Ἦχος β'.
  Μεγάλα τά τῆς πίστεως κατορθώματα! ἐν τῇ πηγῇ τῆς φλογός, ὡς ἐπί ὕδατος ἀναπαύσεως, ὁ ἅγιος Μάρτυς Θεόδωρος ἠγάλλετο, πυρί γάρ ὁλοκαυτωθείς, ὡς ἄρτος ἡδύς, τῇ Τριάδι προσήνεκται. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις, Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή