Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

1839. Σουβαλιώτες αιτούνται μέσω του δημάρχου Δωριέων την απονομή αριστείων

Περιγραφή: Έγγραφο του Δημάρχου Δωριέων προς τη Διοίκηση Φωκίδας με το οποίο της διευθύνει αιτήσεις περί απονομής αριστείου 19 κατοίκων του ανωτέρω Δήμου επισημαίνοντας ότι οι αιτούντες δεν έχουν αλλάξει τα ονόματά τους και ότι δεν έχουν κατηγορηθεί, ούτε καταδικαστεί ποτέ για κάποιο έγκλημα. Περιγραφή: Κατάλογος στον οποίο καταγράφονται οι αναφορές διαφόρων δημάρχων της Διοικήσεως Φωκίδας (σε κόκκινο πλαίσιο του δημάρχου Δωριέων), οι οποίες συνόδευαν αιτήσεις περί απονομής αριστείου, προς την ανωτέρω Διοίκηση. Στον κατάλογο υπάρχουν τα εξής πεδία: "Αύξων αριθμός", "Ημερομηνία αναφορών", "Αριθμός αναφορών", "Αριθμός πρωτοκόλλου της Διοικήσεως", "Ονομασία Δημάρχων" και "Ποσόν αιτήσεων επισυνημμένων ες έκαστη αναφορά". Ο κατάλογος φέρει τη σφραγίδα της Διοικήσεως Φωκίδας και την υπογραφή του Γραμματέα της ανωτέρω Διοικήσεως Δ. Σακελάριου.

Περιγραφή: Τμήμα καταλόγου με τα ονόματα κατοίκων της Διοικήσεως Φωκίδας (σε κόκκινο πλαίσιο Σουβαλιωτών), οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση περί απονομής αριστείου. Από το έγγραφο 017.212 προκύπτει ότι σε κάθε αιτούντα αντιστοιχούν τα εξής πεδία: "Αριθ.", "Όνομα και επώνυμον" "Διαμονή" και "Αριθ. πρωτοκόλλου Διοικήσεως Φωκίδος".

Περιγραφή: Κατάλογος με τα ονόματα 163 κατοίκων της Διοικήσεως Φωκίδας (σε κόκκινο πλαίσιο Σουβαλιώτες και σε κίτρινο Αγοριανίτες), οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση περί απονομής αριστείου. Σε κάθε αιτούντα αντιστοιχούν τα εξής πεδία: "Αριθ.", "Όνομα και επώνυμον","Διαμονή" και "Αριθ. πρωτοκόλλου Διοικήσεως Φωκίδος".


πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου