Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΩΝ ΕΝ ΕΤΗ 1864

Σύμφωνα με τον παρακάτω εκλογικό κατάλογο όπως αναρτήθηκε στο http://polydrososparnassou.blogspot.gr/  είναι εγγεγραμμένοι 168 Σουβαλιώτες. Κυρίαρχο επάγγελμα αυτό του γεωργού (99 άτομα στο σύνολο) με ποσοστό κοντά στο 60%. Ακολουθεί αυτό του ποιμένα (24 άτομα στο σύνολο) και ποσοστό 14,3% και στην τρίτη θέση αυτό του βαρελά (19 άτομα στο σύνολο) και ποσοστό 11,3%.


Δείτε τον παρακάτω πίνακα για περισσότερα...ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  1864

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
Ανδρέας Χουλιάρας
Κώστας
22
γεωργός
2
Αθανάσιος Μπρόφας
Πέτρος
50
κτίστης
3
Αθανάσιος Κραββαρίτης
Νικόλαος
22
γεωργός
4
Αθανάσιος Παναγιώτου
Παναγιώτης
46
   >>
5
Αθανάσιος Αυγέρης
Ιωάννης
35
ποιμήν
6
Αναστάσιος Αυγέρης
Αθανάσιος
50
γεωργός
7
Αναστάσιος Στορνάρας
Ιωάννης
35
    >>
8
Αθανάσιος Σβήγκος
Γεώργιος
40
    >>
9
Αθανάσιος Μαστροκώστας
Κώστας
28
σιδηρουργός
10
Αθανάσιος Ψεύτης
Ευστάθιος
55
ποιμήν
11
Αργύρης Γεωργίου
Γεώργιος
28
   >>
12
Αργύρης Αθανασίου
Αθανάσιος
40
   >>
13
Αδάμ Ιωάννου
Ιωάννης
50
βαρελάς
14
Αλέξιος Βαλάσκας
   >>
55
στρατιωτικός
15
Αδάμ Σβήγκος
Δήμος
23
γεωργός
16
Αδάμ Αθανασίου
Αθανάσιος
35
   >>
17
Αθανάσιος Παπαγεωργάκης
Γεωργάκης
55
βαρελάς
18
Αθανάσιος Πάρτας
Λουκάς
25
γεωργός
19
Αθανάσιος Μάνθος
Γεωργάκης
25
βαρελάς
20
Αναστάσιος Βοϊδοδήμου
Αθανάσιος
35
γεωργός
21
Αλέξιος Κοντοδήμος
Δήμος
40
   >>
22
Αθανάσιος Καλλιμάκας
Λουκάς
23
   >>
23
Αθανάσιος Νικολούλης
Νικολός
50
αδραχτάς
24
Αθανάσιος Τζέλος
Ιωάννης
55
γεωργός
25
Αθανάσιος Καρούζος
Θεόδωρος
45
   >> 
26
Αθανάσιος Καρούζος
\Ιωάννης
30
δημοδιδάσκαλος  
27
Αθανάσιος Λιάρζας
Στοφόρος
30
     ποιμήν
28
Ανδρέας Λιάρζας
   >>
25
   >>
29
Αθανάσιος Mπαμπλαδήμος
Ευστάθιος
40
μανδατζής
30
Αθανάσιος Λιάμτζας
Λουκάς
30
γεωργός
31
Αθανάσιος Παππαδήμου
Ιωάννης
55
   >>
32
Αναστάσιος Σιάκλας
Παναγιώτης
35
ποιμήν
33
Αθανάσιος Καντζόγιας
   >>
35
γεωργός
34
Βασίλειος Λιάμτζας
Λουκάς
35
ποιμήν
35
Βασίλειος Κασαβέτης
Νικόλαος
35
γεωργός
36
Γεώργιος Ντζουβάρας
   >>
30
υλοτόμος
37
Γεώργιος Θάνος
Ευστάθιος
30
αδραχτάς
38
Δημήτριος Παναγιώτου
Παναγιώτης
28
βαρελάς
39
Δημήτριος Βοριάς
Γεωργάκης
40
ποιμήν
40
Δήμος Σπαθαράς
Ανδρέας
55
γεωργός
41
Δήμος Λιάρτης
Στοφόρος
35
   >>
42
Ευστάθιος Παχύς
Χρήστος
22
   >>
43
Ευστάθιος Κατοίκου
Λουκάς
45
ποιμήν
44
Ευστάθιος Ρίζος
Παναγιώτης
26
βαρελάς
45
Ευθύμιος Καρούζος
Ιωάννης
35
έμπορος
46
Ευστάθιος Βλάχου
Δήμος
35
ποιμήν
47
Ευστάθιος Ψαρμακλής
Λουκάς
30
γεωργός
48
Ευστάθιος Πλατγιάς
Δήμος
48
βαρελάς
49
Ευθύμιος Οικονόμου
Αθανάσιος
28
γεωργός
50
Ευστάθιος Καψάλης
Χρήστος
35
   >>
51
Ηλίας Τράγος
Λουκάς
30
βαρελάς
52
Θεόδωρος Γεωργούσης
Γεωργούσης
28
γεωργός
53
Θεόδωρος Λούβρος
Νικόλαος
25
   >>
54
Θεόδωρος Χαρίτος
Χαρίτος
35
   >>
55
Ιωάννης Σαμαρτζής
Νικόλαος
22
γραφεύς δικαστκ.
56
Ιωάννης Αυγέρης
Αναστάσιος
28
γεωργός
57
Ιωάννης Κατζαρός
Αλέξανδρος
22
   >>
58
Ιωάννης Ντρίβας
Παναγιώτης
45
   >>
59
Ιωάννης Βελέντζας
Κωνσταντίνος
30
   >>
60
Ιωάννης Μανέτας
Αναστάσιος
23
μυλωνάς
61
Ιωάννης Πανάγου ή Δηλιγιάννης
Γεώργιος
55
γεωργός
62
Ιωάννης Σκουρογιάννης
Ευστάθιος
35
   >>
63
Ιωάννης Στύλιας
Θεόδωρος
50
   >>
64
Ιωάννης Μπράζης
Γεώργιος
30
   >>
65
Ιωάννης Στουρνάρας
Αναστάσιος
50
   >>
66
Ιωάννης Μαστροκώστας
Κώστας
24
ποιμήν
67
Ιωάννης Αθανασίου
Αθανάσιος
35
   >>
68
Ιωάννης Ν. Σκουρογιάννης
Νικόλαος
50
βαρελάς
69
Ιωάννης Αντωνίου
Γεώργιος
35
γεωργός
70
Ιωάννης Τσιβάρας
Αθανάσιος
35
βαρελάς
71
Ιωάννης Νταούσης
Λουκάς
25
ποιμήν
72
Γεώργιος Παπαχρήστου
Χρήστος
26
γεωργός
73
Γεώργιος Ψαράς
Θεόδωρος
50
   >>
74
Γεώργιος Καρούπας
Αθανάσιος
35
   >>
75
Γεώρ. Μαστροπαναγιώτου
Παναγιώτης
46
υφαντής
76
Γεώργιος Κοπανάκης
Θεόδωρος
50
γεωργός
77
Γεωργάκης Μάνθος
Αθανάσιος
55
αδραχτάς
78
Γεωργάκης Αλκούσης
Λουκάς
30
ποιμήν
79
Γεώργιος Νταούσης
   >>
30
γεωργός
80
Γεώργιος Αμπερλουργός
Ιωάννης
35
βαρελάς
81
Γεωργάκης Σκορδάς
Κωνσταντίνος
45
γεωργός
82
Γεώργιος Κ. Παππά Γεωργίου
Κωνσταντίνος
38
   >>
83
Γεώργιος Πλατύς
Δημήτριος
27
   >>
84
Γεώργιος Αδάμ
Λουκάς
25
βαρελάς
85
Γεώργιος Ντζιβάρας
Νικόλαος
35
υλοτόμος
86
Γεώργιος Ανδρέου
Ανδρέας
35
γεωργός
87
Γεώργιος Τζιατήρης
Κωναταντίνος
40
   >>
88
Γεώργιος Τζιαρμακλής
Λουκάς
30
   >>
89
Γεώργιος Μωραίτης
Νικόλαος
40
   >>
90
Γεώργιος Πάντος
Παναγιώτης
50
οινοπώλην
91
Γεώργιος Νικολάου
Νικόλαος
26
ποιμήν
92
Δημήτριος Τυροβόλης
Λουκάς
30
γεωργός
93
Δημήτριος Καλαντζής
Θεόδωρος
35
βαρελάς
94
Δημήτριος Χρήστου
Χρήστος
30
μαραγγός
95
Δημήτριος Διαμαντώνης
Γεώργιος
55
γεωργός
96
Δημήτριος Κοντακζής
Θεόδωρος
35
βαρελάς
97
Δήμος Πχύς
Ευστάθιος
30
γεωργός
98
Δημήτριος Βελής
Παναγιώτης
23
βαρελάς
99
Δημήτριος Σουρτούκος
Ευστάθιος
50
καλαντζής
100
Δημήτριος Τσιβάρας
Αθανάσιος
35
βαρελάς
101
Δήμος Λαγώς
   >>
30
ποιμήν
102
Δήμος Τζέλας
   >>
27
γεωργός
103
Δήμος Λούβρος
Ιωάννης
48
   >>
104
Δήμος Βλάχος
Νικόλαος
58
   >>
105
Δήμος Ντόρμας
Χριστόδουλος
30
   >>
106
Δήμος Μπαλωμένος
Λιάκος
30
   >>
107
Δημήτριος Σπαθαράς
Ευστάθιος
28
   >>
108
Ιωάννης Κορτζέλης
Χρήστος
55
γεωργός
109
Ιωάννης Μπαλωμένος
Χαρίτος
48
   >>
110
Ιωάννης Τζίτζας
Λουκάς
35
   >>
111
Ιωάννης Αδάμ
Δήμος
22
   >>
112
Ιωάννης Ντζιβάρας
Λουκάς
35
   >>
113
Ιωάννης Νταρβήρης
Αναστάσιος
38
   >>
114
Κώστας Γλυμηνζής
Κώστας
35
   >>
115
Κώστας Χαλβαντζής
Γεώργιος
40
   >>
116
Κωνσταντίνος Θάνος
Ευστάθιος
28
βαρελάς
117
Κωνσταντής Βελέντζας
Ιωάννης
55
γεωργός
118
Κωνσταντής Τοπάλης
Λουκάς
28
σιδηρουργός
119
Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Ευστάθιος
35
γεωργός
120
Λουκάς Λιάμτζας
Λουκάς
22
   >>
121
Λουκάς Ανάγνως
Ευστάθιος
50
   >>
122
Λουκάς Καραχρήστος
Χρήστος
45
   >>
123
Λουκάς Θάνος
Ευστάθιος
35
υφαντής
124
Λουκάς Αυγέρης
Ιωάννης
30
γεωργός
125
Λουκάς Αργύρης
Γεώργιος
40
   >>
126
Λουκάς Τρωάδας
Ιωάννης
35
   >>
127
Λουκάς Τοπάλης
Δημήτριος
35
σιδηρουργός
128
Λουκάς Νταούτης
Νικόλαος
55
γεωργός
129
Λουκάς Νηστικούλης
Λουκάς
55
   >>
130
Λουκάς Καλυμάνης
Γεωργάκης
50
ποιμήν
131
Λουκάς Χαρβάτος
Ιωάννης
22
γεωργός
132
Λουκάς Τσαρμακλής
Λουκάς
35
στρατιωτικός
133
Λουκάς Βέλιος
Γεώργιος
30
ποιμήν
134
Λουκάς Τόλιας
Ιωάννης
35
   >>
135
Λουκάς Τσιβάρας
Αθανάσιος
50
βαρελάς
136
Νικόλαος Σαμαρτζής
Ιωάννης
45
γεωργός
137
Νικόλαος Ντότζικας
   >>
30
   >>
138
Νικόλαος Παπαγεωργίου
Παναγιώτης
40
   >>
139
Νικόλαος Παναγιώτης
Ιωάννης
35
ποιμήν
140
Νικόλαος Ευστ. Σκουρογιάννης
Ευστάθιος
30
βαρελάς
141
Νικόλαος Κύτζιας
Ιωάννης
38
ποιμήν
142
Νικόλαος Νταούτης
Λουκάς
35
γεωργός
143
Νικόλαος Τσιβάρας
Γεώργιος
50
   >>
144
Νικόλαος Τυροβόλης
Λουκάς
30
   >>
145
Παναγιώτης Κοντοδήμος
Δήμος
55
   >>
146
Παναγιώτης Θάνος
Ευστάθιος
45
βαρελάς
147
Παναγιώτης Ντρίβας
Ιωάννης
23
δημοδιδάσκαλος
148
Παναγιώτης Διαμαντώνης
Δημήτριος
30
γεωργός
149
Παναγιώτης Τοπάλης
   >>
40
καλαντζής
150
Παναγιώτης Γκόλφης
Γκόλφης
25
γεωργός
151
Παναγιώτης Σκορδάς
Ιωάννης
55
   >>
152
Παναγιώτης Νηστικούλης
Λουκάς
35
   >>
153
Παναγής Καρούζος
Θεόδωρος
33
   >>
154
Σταμάτης Αθανασίου
Αθανάσιος
40
   >>
155
Σπύρος Μαστροκώστας
Κώστας
26
σιδηρουργός
156
Στοφόρος Αλκούσης
Λουκάς
40
ποιμήν
157
Στοφόρος Βέλιος
Γεώργιος
40
   >>
158
Τριαντάφυλλος Κότζιας
Ιωάννης
40
   >>
159
Φώτης Σταματίου
Σταμάτης
30
σιδηρουργός
160
Χρήστος Μουτζανής
Λουκάς
45
γεωργός
161
Χρήστος Σκουρογιάννης
Ευστάθιος
27
   >>
162
Χαράλαμπος Σβήγκος
Δήμος
28
   >>
163
Χρήστος Κραββαρίτης
Γεώργιος
55
ράπτης
164
Χρήστος Κορτζέλης
Ιωάννης
30
γεωργός
165
Χρήστος Παπαστάμος
Γεωργούσης
35
   >>
166
Χαράλαμπος Κατσούδας
Γεώργιος
22
   >>
167
Χρήστος Πούσουλας
Ιωάννης
25
   >>
168
Χρήστος Γ. Παπαχρήστος
Γεώργιος
22
   >>


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου