Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ


του δασκάλου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΒΙΓΚΟΥ


Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση, παρέλαβα από τον σεβαστό μου Δάσκαλο 
Αθανάσιο Σβίγκο ένα δισέλιδο δακτυλογραφημένο έγγραφο, που μου 
εμπιστεύθηκε, με όλη του την εκτίμηση στο πρόσωπο μου, για 
περαιτέρω αξιοποίηση. Πρόκειται για ιδιόχειρη αφήγηση της ιστορίας 
του Δημοτικού Σχολείου του Χωριού μας, όπως αυτό γεννήθηκε, 
ανδρώθηκε και εξελίχτηκε από τα μέσα του 19ου αιώνα, μέχρι σχεδόν 
στις μέρες μας. Σας το αποστέλλω σε πιστή αντιγραφή, τηρώντας με 
ευλάβεια την άψογη σύνταξη και ορθογραφία του Δασκάλου, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Λαογραφικού – Ιστορικού Συλλόγου 
Πολυδρόσου,ώστε να αποτελέσει κτήμα όλων των Σουβαλιωτών και να 
παραμείνει εσαεί στο αρχείο του ιστολογίου σας ως ιερή παρακαταθήκη.

                                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
                                                                                                     ΥΠ/ΓΟΣ ΕΛΑΣ  ε.α.
                                                                                                   Ιστορικός ερευνητής
Το Δημοτικό Σχολείο λειτούργησε για πρώτη φορά ως ιδιωτικό στην άνω Σουβάλα, η οποία υπήρξε  η μητρόπολη της κάτω Σουβάλας. Αυτό συνάγεται από πληροφορίες γερόντων και δασκάλων του χωριού μας, που πάνε πίσω σε βάθος 90 ετών, όπως του Αθανασίου Σουφλή και Γεωργίου Βελέντζα.
     Ως δάσκαλοι αυτού, φέρονται διάφοροι μεταβατικοί τεχνίτες, ράφτες ως επί το πλείστον, οι οποίοι εκτός της τέχνης τους εξασκούσαν και το επάγγελμα του δασκάλου!
   Ένας εξ αυτών ήταν ο «Καστρίτης», καταγόμενος από τους Δελφούς, που δίδαξε τουλάχιστον επί μια πενταετία και χρησιμοποίησε ως διδακτήρια τις εκκλησίες: Άγιος Αθανάσιος και Αγία Βαρβάρα.
   Μερικά παιδιά των εύπορων οικογενειών, πήγαιναν στην Άνω Αγόριανη στο δάσκαλο Ζάχο Πολιτόπουλο. Όταν πυκνώθηκε η κάτω Σουβάλα, ιδρύθηκε Κοινοτικό Σχολείο το 1864, με τέσσερις τάξεις. Στεγάστηκε στην εκκλησία των Αγίων Ταξιαρχών. Εκεί δίδαξαν κατά σειράν οι δάσκαλοι: Παναγιώτης Δρίβας, Λάμπρος Χριστόπουλος, Γεώργιος Παπαθανασίου και Θεόδωρος Παπαργυρόπουλος, ο οποίος υπήρξε και ιερέας. Ήταν πτυχιούχοι του Διδασκαλείου Αθηνών και υπηρέτησαν κατά διάφορα χρονικά διαστήματα εναλλάξ και αναλόγως των κρατούντων πολιτικών μερίδων και παρατάξεων. Τα πρώτα χρόνια αμείβονταν σε χρήμα, αλλά και σε είδος, από τους γονείς των μαθητών(40 λεπτά μηνιαίως έκαστος μαθητής της Δ τάξης, 30 λεπτά της Γ τάξης, και 20 λεπτά της Β και Α τάξης). Από το έτος 1885΄ανέλαβε την μισθοδοσία εξ ολοκλήρου η Δημαρχία, δηλ. ο Δήμος Δωριέων, με πρωτεύουσα τη Γραβιά. Τους ανωτέρω δασκάλους διαδέχτηκε το 1895,ο δάσκαλος Αθανάσιος Σουφλής.
   Το 1899 το σχολείο αναβαθμίστηκε σε διτάξιο και τοποθετήθηκε και δεύτερος δάσκαλος, ο εκ Λιλαίας ορμώμενος Ιωάννης Ντούτσιας, ο οποίος το δεύτερο έτος υπηρεσίας του, έκανε αμοιβαία μετάθεση με τον Λάμπρο Χριστόπουλο. Οι δύο αυτοί δάσκαλοι, Αθανάσιος Σουφλής και Λάμπρος Χριστόπουλος, συνυπηρέτησαν μέχρι το 1904. Όταν συνταξιοδοτήθηκε ο δεύτερος, στη θέση του τοποθετήθηκε ο Δημήτριος Κονταξής. Το 1900 το Σχολείο από την εκκλησία των Αγίων Ταξιαρχών στεγάστηκε στο υπό του δημοσίου και με δαπάνες του κληροδοτήματος «Ανδρέα Συγγρού», ανεγερθέν διδακτήριο. Το διδακτήριο αυτό ήταν τύπου διταξίου. Είχε δύο ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας, ένα διάδρομο, γραφείο, τουαλέτα και υπόστεγο, περιτειχισμένο με μάνδρα ύψους3,5μ. και σε γήπεδο, έκτασης 500 τετραγωνικών μέτρων, που παρεχώρησαν δωρεάν οι αδελφοί Καρούζου. Το έτος 1904 δημιουργήθηκε Δημοτικό Σχολείο Θηλέων, μονοτάξιο, που λειτούργησε μέχρι το 1929. Στεγάστηκε σε διάφορα ιδιωτικά οικήματα με ενοίκιο καταβαλλόμενο από το Δημόσιο. Με το Νόμο4397/1929,συγχωνεύτηκε το αρρένων με το θηλέων, σε ένα εξατάξιο πλέον σχολείο με τρείς δασκάλους. Το δημόσιο διδακτήριο βάσει της υπ’αριθμ.3177/20-10-27 διαταγής του υπουργείου παιδείας διαρρυθμίστηκε σε τύπο τριταξίου, δηλαδή με τρείς αίθουσες διδασκαλίας. Το έτος 1927 με δαπάνη του πατριώτη μας Αθανασίου Βαλάσκα (TOM VALLAS), αποδήμου τέκνου εγκατεστημένου στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, έγινε ανέγερση σχολικών λουτρών στη δυτική πλευρά του διδακτηρίου, τα οποία λειτούργησαν μέχρι και την κατοχή. Το 1935 το σχολείο αναβαθμίστηκε σε τετραθέσιο. Το τέταρτο τμήμα στεγάστηκε σε αίθουσα της οικίας του Αθανασίου Σουφλή με ενοίκιο από το δημόσιο.
   Το έτος 1952 και κατόπιν της υπ’αριθμ.119330/5926/4-12-52 διαταγής του Υπουργείου 
Παιδείας, το διδακτήριο κρίθηκε ακατάλληλο, ως επικίνδυνο και ετοιμόρροπο.Το σχολείο 
στεγάστηκε σε ιδιωτικά οικήματα μέχρι το 1961-62. Στη συνέχεια το σχολείο στεγάστηκε 
στο νέο διδακτήριο, που ανεγέρθηκε με αρχική δαπάνη του προαναφερθέντος 
συμπατριώτη μας Αθαν. Βαλάσκα και αποπερατώθηκε με δαπάνες του Οργανισμού 
Σχολικών Κτηρίων.

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΕΣ που υπηρέτησαν στο Δημοτικό Σχολείο Πολυδρόσου από το έτος 1864 έως το 1977. (Από το αρχείο του σχολείου και πληροφορίες Αθαν. Σουφλή και Γεωργίου Βελέντζα). 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΕΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
Καστρίτης
1864-1874
Βιτάλη Ανδρονίκη
1904-1908
Δράβας Παναγιώτης
1875-1877
Σκαρή Μαρία
1908-1910
Χριστόπουλος Λάμπρος
1877-1895
Κοντορηγοπούλου Αγγελ
1910-1914
Παπαθανασίου Γεώργιος
1877-1895
Μετρούμα Σταυρούλα
1914-1916
Παπαργυρόπουλος Θεόδ.
1877-1895
Μαρίνου Μαρία
1916-1918
Σουφλής Αθανάσιος
1895-1925
Βραζοπούλου Παγώνα
1918-1920
Ντούτσιας Ιωάννης
1899-1900
Ελευθερίου Ερασμία
1920-1925
Κονταξής Δημήτριος
1904-1916
Κουρούμαλη Σοφία
1925-1929
Σταθόπουλος Ηλίας
1916-1918
Μπεκύρη Μαρία
1929-1933
Στύλιας Θεόδωρος
1918-1938
Δάνδουρα Κούλα
1933-1935
Βελέντζας Γεώργιος
1925-1964
Γουργουρή Ευφροσύνη
1934 -1935
Κασσιός Αθανάσιος
1935-1938
Κυρίτση Κούλα
1935-1942
Τράκας Κων/νος
1935-1949
Αναγνωστοπούλου Αγγελ.
1937-1941
Μαράζας Θεόδωρος
1946-1968
Μπαΐρα Αικατερίνη
1945-1960
Σβίγγος Αθανάσιος
1961-1972
Μπακαστάμου Αγγελική
1948-1972
Φυλακτός Γεώργιος
1967-1968
Βελέντζα Ανθή
1964-1970
Σούλιος Δημήτριος
1968-1977
Καρύδα Θεοδώρα
1966-1977
Κατσαούνος Δημήτριος
1968-1969
Καμάρα Αικατερίνη
1972-1975
Αργυράκης Χρήστος
1976-1977
Καμάρα Παναγιώτα
1976-1977


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου