Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΕΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΄40 ( συνέχεια με φωτογραφικό υλικό)

Από αριστερά: Γιάννης Ε. Αδρύμης (Δασονόμος Δαδιού), Σπύρος Ε. Αδρύμης (Διοικητής πυροβολαρχίας του Σ/τος Δαβάκη - ο επονομαζόμενος Ιταλοφάγος), Γεώργιος Δ. Αδρύμης (αστυνομικός).


 Ηλίας Ι. Πλατιάς (έπεσε ηρωικά μαχόμενος).

 Αθανάσιος Κ. Καλλιμάνης (έπεσε ηρωικά μαχόμενος).

   1939. Τζιβάρας Τάσος και  Τζιβάρας Π. Γιάννης (Γκέκας). Λίγο πριν την κήρυξη  του πολέμου. Ο Τάσος εκτελέσθηκε από τους Ιταλούς στις 13/02/1943 στην Φαρκαδώνα Τρικάλων ετών 27.

Το μνημείο του Δημητρίου Τοπάλη που έπεσε ηρωικά μαχόμενος.

1939. Κορτσέλης Θ.  Χρήστος ,  Αργυρίου Λ.  Αθανάσιος,  Βλάχος  Δ. Αριστείδης, Δρίβας  Ι. Αθανάσιος,  Τζιβάρας Γ. Θεόδωρος (Ζιάκας) εύζωνοι στην Ανακτορική Φρουρά. 

 Λουκάς Νικ.  Μανέτας μπροστά στο πυροβόλο (πρώτος αριστερά), προ της επιστράτευσης του 1940, για μετεκπαίδευση.

Κατερίνη 15 Μαρτίου 1941. Λουκάς Μανέτας, Ευθύμιος Καρούζος.

Αθανάσιος Λ. Αργυρίου, Δημήτριος Ν. Ανάγνος.

 23-11-1940. Κωνσταντίνος Γεωργούσης.

ΧΑΛΚΙΔΑ 1940. Κωνσταντίνος Καραχρήστος.

Μάνθος Κορτσέλης.

Γεώργιος Αυγέρης.

Κωνσταντίνος Ε. Ρέββας.

19-2-1941.Οι στρατιώτες Μήτσος Παναγιώτου (Μαυράκης), Στάθης Ν. Ανάγνος, Κώστας Ε. Ρέββας.

Ο στρατιώτης Ευστάθιος Ε. Ρέββας.

15/5/1940: Ο συγχωριανός μας στρατιώτης Λουκάς Γ. Βέλλιος σε στρατόπεδο των Σερρών με τον φίλο του από την Άνω Αγόριανη, Σίμο Σκοπλάκη, και έναν συγκληροτό τους, λίγους μήνες πριν την κήρυξη του πολέμου

Παναγιώτης Χ. Πάντος.

Παναγιώτης Χ. Πάντος, Κων/νος Α. Λιάρτης, Ευστάθιος Γ. Κατοίκος.

Βλάχος Δ. Παναγιώτης (Κατσαμπίνης).

Χρήστος Χ. Τσαρμακλής.

1940. Τζιβάρας Παναγιώτης (Πεντερούλας) και Σταματίου Σταμάτης στην Λαμία.

Βασίλειος Κασαβέτης - Αθανάσιος Μουλαράς.


1941 στη Θεσσαλονίκη. Μετά την κατάρρευση του μετώπου, ο ελληνικός στρατός διαλύθηκε και οι στρατιώτες πήραν το δρόμο της επιστροφής. Περνώντας από τη Θεσσαλονίκη, άλλαξαν τα στρατιωτικά τους ρούχα με τη βοήθεια Θεσσαλονικής οικογένειας. Η φωτογραφία είναι πλησίον του Λευκού Πύργου. Διακρίνονται από αριστερά: Λουκάς Νικ. Μανέτας, Ευθύμιος Αργ. Καρούζος, Ευστάθιος Διαμαντώνης (καλικάτσος), Γεώργιος Κων. Μαστροκώστας.  Καθήμενοι από αριστερά: Αθανάσιος Γεωρ. Μουλαράς, Παναγιώτης Δημ. Βλάχος (Κατσαμπίνης), Κωνσταντίνος  Χρ. Ανάγνος.


Στον πόλεμο του 1940-41 επιστρατεύτηκαν οι κλάσεις 1921 μέχρι και 1940, δηλαδή οι γεννηθέντες από το 1901 μέχρι και το 1919 (σχετικό υπ’ αριθ. 3776/5.1083 έγγραφο Στρατ. Γρ. Άμφισσας). Από το αρχείο της Κοινότητας Πολυδρόσου καταρτίστηκαν οι πίνακες που ακολουθούν. Όσοι συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτούς επιστρατεύτηκαν στον πόλεμο 1940-41, πολέμησαν ή υπηρέτησαν όπου ταχθήκανε.

Μόνιμοι αξιωματικοί
Σπύρος  Γ. Αδύμης (φωτογραφία)
Χαράλαμπος Ι. Μάρος
Ιωάννης Α. Παναγιώτου
Μιλτιάδης Α. Παπαθανασίου

Έφεδροι αξιωματικοί
Ιωάννης  Α. Αδαμόπουλος
Παναγιώτης Γ. Δρίβας
Πάνος Θ. Δρίβας
Ιωάννης Λ. Μαράζας
Αθανάσιος Αλ. Παναγιώτου
Ηλίας Ι. Πλατιάς (φωτογραφία)
Αθανάσιος Γ. Τσαρμακλής
Ιωάννης Γ. Τσαρμακλής

Μόνιμοι υπαξιωματικοί
Χρήστος Ι.Παπαγεωργίου (αεροπορίας)

Οπλίτες
Γεν.1901 – κλάσεως 1921
Γεώργιος Χρ. Βελέντζας

Γεν.1902 – κλάσεως 1922
Κων/νος Κομ. Τράκας

 Γεν.1905 – κλάσεως 1925
Γεώργιος Ευστ. Λιάρτης
Ευστάθιος Γ. Γεωργούσης
Ιωάννης Ε. Καραχάλιος
Ιωάννης Μ. Παπαθανασίου
Χρήστος Χαραλ. Τσαρμακλής (φωτογραφία)

Γεν.1906 – κλάσεως 1926
Γεώργιος Λ. Αμπελουργός
Ιωάννης Χ. Αντωνίου
Ιωάννης Φ. Βαλάσκας
Ευστάθιος Γ. Διαμαντώνης
Αθανάσιος Ι. Κολοκύθας
Αθανάσιος Γ. Μαράζας
Δημήτριος Γ. Μουλαράς
Δημήτριος Γ. Παναγιώτου
Δημήτριος Χρ. Παναγιώτου
Δήμος Χ. Πλατιάς
Ιωάννης Ε. Ρέββας
Λουκάς Ι. Στύλιας
Λουκάς Α. Τσαρμακλής

Γεν.1907 – κλάσεως 1927
Αθανάσιος Γ. Αδρύμης
Λουκάς Ι. Δεληγιάννης
Ηλίας Γ.Κοπανάκης
Κων/νος Γ. Κούσουλας
Αθανάσιος Δ. Καλλιμάνης
Αθανάσιος Λ. Λιάμτσας
Ιωάννης Α. Παπαθανασίου
Ιωάννης Α. Πλατιάς
Ευθύμιος Γ. Τσαρμακλής
Παναγιώτης Ι. Χαλβατζής

Γεν.1908 – κλάσεως 1928
Νικόλαος Χ. Αντωνίου
Δημήτριος Α. Βοργιάς
Κων/νος Γ. Γεωργούσης (φωτογραφία)
Ιωάννης Γ. Γεωργούσης
Δημήτριος Λ. Δεληγιάννης
Γεώργιος Ευθ. Κούσουλας
Γεώργιος Κ. Μαστροκώστας (φωτογραφία)
Ηλίας Γ. Μαρρές
Κων/νος Ευθ. Ρέββας
Αθανάσιος Θ. Τσαρμακλής
Δημήτριος Χ. Χρίστου
Κων/νος  Δ. Γλυμετζής
Ιωάννης Χ. Παναγιώτου

Γεν.1909 – κλάσεως 1929
Γεώργιος Κ. Αμπελουργός
Ευστάθιος Λουκ. Θάνος ( Υπηρέτησε στο ορειβατικό πυροβολικό. Κατά την οπισθοχώρηση έφερε μαζί του στο χωριό και το μουλάρι που είχε χρεωθεί από τον Ελληνικό Στρατό.)
Ιωάννης Δ. Αυγέρης
Λουκάς Γ. Κυρίτσης
Λουκάς Χ. Μουτσανάς
Χαράλαμπος Χ. Νικολόπουλος

Γεν.1910 – κλάσεως 1930
Ιωάννης Γ. Αδαμόπουλος
Γεώργιος Αν. Ανδρέου
Παναγιώτης Χ. Γκόλφης
Κων/νος Ν. Γλυμεντζής
Ευστάθιος Π. Διαμαντώνης (φωτογραφία)
Αθανάσιος Λ. Κολοκύθας
Χρήστος Ι. Κολοκύθας
Αθανάσιος Κ. Καλλιμάνης (φωτογραφία)
Παναγιώτης Λ. Καλλιμάνης
Ευθύμιος Αρ. Καρούζος (φωτογραφία)
Παναγιώτης Ι. Καρούζος

Γεν.1911 – κλάσεως 1932
Γεώργιος Α. Βλάχος
Δημήτριος Φ. Βαλάσκας
Χρήστος Κ. Γεωργούσης
Θεόδωρος Χ. Θάνος
Αν. Ε. Καραχάλιος
Ηλίας Αλ. Κότσιας
Ιωάννης Π. Κατσαρός
Αργύρης Γ. Μουλαράς
Χρήστος Α. Τοπάλης
Κων/νος Γ. Τοπάλης

Γεν.1912 – κλάσεως 1933
Ευστάθιος Χ. Ανάγνος
Νικόλαος Λ. Δεληγιάννης
Αθανάσιος Π. Δαούτης
Ευστάθιος Α. Πιπέρας
Κων/νος Α. Παπαθανασίου
Πάνος Λ.Ρίζος
Φώτης Κ. Σταματίου
Ιωάννης Κ. Σκουρογιάννης
Φώτης Α. Σταματίου
Ευστάθιος Α. Τσαρμακλής

Γεν.1913 – κλάσεως 1934
Ευστάθιος Ν. Ανάγνος
Δημήτριος Ν. Ανάγνος (φωτογραφία)
Αθανάσιος Π. Αυγέρης
Στοφόρος Γ. Βέλλιος
Ταξιάρχης Ι. Δεληγιάννης
Αδάμ Ι. Καρούζος
Βασίλειος Γ. Κασαβέτης (φωτογραφία)
Ιωάννης Ν. Κυρίτσης
Κων/νος Δ. Κούσουλας
Ηλίας Λ. Λιάμτσιας
Λουκάς Ν. Μανέτας (φωτογραφία)
Αθανάσιος Γ. Μουλαράς (φωτογραφία)
Αναστάσιος Λ. Παπαναστασίου
Κων/νος Α. Πλατιάς
Αθανάσιος Π. Τζιβάρας
Ιωάννης Λ. Τζιβάρας
Χρήστος Αδάμ Τσατήρας
Δημήτριος Α. Τσόκας
Νικόλαος Ι. Τυροβόλης

Γεν.1914 – κλάσεως 1935
Ιωάννης Λ. Ανάγνος
Αθανάσιος Ι. Αυγέρης
Παναγιώτης Α. Βελλής
Κων/νος Α. Βλάχος
Ιωάννης Χ. Βελέντζας
Ευθύμιος Κ. Γεωργούσης
Νικόλαος Π. Διαμαντώνης
Γεώργιος Δ. Καλλιμάνης
Δημήτριος Κ. Μαστροκώστας
Ιωάννης Ν. Μολιώτης
Ιωάννης Α. Πλατιάς
Παναγιώτης Στ. Σταματίου
Ιωάννης Λ. Τσιπούγιας
Σπύρος Α. Τοπάλης
Γεώργιος Χ. Χριστίδης

Γεν.1915 – κλάσεως 1936
Γεώργιος Π. Αδαμάκος
Αριστείδης Δ. Βλάχος (φωτογραφία)
Αθανάσιος Ι. Δρίβας (φωτογραφία)
Λουκάς Γ. Κολοκύθας
Χρήστος Θ. Κορτσέλης (φωτογραφία)
Παναγιώτης Δ. Κούσουλας
Νικόλαος Χ. Παναγιωτής
Λουκάς Α.Πιπέρας
Κων/νος Δ. Πλατιάς
Δημήτριος Α. Παπαθανασίου
Θεόδωρος Α. Σβίγκος
Δημήτριος Λ. Τοπάλης

Γεν.1916 – κλάσεως 1937
Αθανάσιος Λ. Αργυρίου (φωτογραφία)
Γεώργιος Κ. Γεωργούσης
Λουκάς Γ. Δαούτης
Γεώργιος Λ. Καρούλας
Ιωάννης Γ. Κασαβέτης
Ευστάθιος Γ. Κατοίκος (φωτογραφία)
Κομνάς Χ. Παπαθανασίου
Λουκάς Α. Πλατιάς
Κων/νος Ε. Πλατιάς
Γεώργιος Κ. Σκουρογιάννης
Ιωάννης Α. Τζιβάρας

Γεν.1917 – κλάσεως 1938
Ιωάννης Γ. Αδαμάκος
Γεώργιος Αυγέρης (φωτογραφία)
Αθανάσιος Ν. Βαλάσκας
Αθανάσιος Γ. Βαλάσκας
Ιωάννης Κ. Βαλάσκας
Δημήτριος Ι. Θάνος
Ιωάννης Κ. Γαντζόγιας
Αθανάσιος Ι. Καραχάλιος
Ευθύμιος Κ. Καραχάλιος
Ιωάννης Δ. Κατοίκος
Θεόδωρος Ι. Κονταξής
Μάνθος Κορτσέλης (φωτογραφία)
Θεόδωρος Λ. Μαράζας
Παναγιώτης Χ. Πάντος (φωτογραφία)
Ηλίας Δ. Πλατιάς
Ευστάθιος Παπαστάμος
Αδάμ Α. Σβίγκος
Αθανάσιος Γ. Τσαρμακλής

Γεν.1918 – κλάσεως 1939
Λουκάς Γ. Βέλλιος (φωτογραφία)
Ιωάννης Κ. Γεωργούσης
Ευστάθιος Ι. Θάνος
Αθανάσιος Ι. Λαγός
Κων/νος Α. Λιάρτης (φωτογραφία)
Λουκάς Δ. Καλλιμάνης
Ιωάννης Λ. Καρούλας
Λουκάς Ν. Κότσιας
Παναγιώτης Δ. Πάλλας
Δημήτριος Λ. Ρίζος
Ιωάννης Π. Τζιβάρας (φωτογραφία)

Γεν.1919 – κλάσεως 1940
Κων/νος Χ. Ανάγνος (φωτογραφία)
Ιωάννης Γ. Γεωργούσης
Ιωάννης Π. Διαμαντώνης
Αθανάσιος Λ.Θάνος
Παναγιώτης Δ. Θάνος
Κων/νος Π. Καραχρήστος (φωτογραφία)
Ιωάννης Γ. Κούσουλας
Αθανάσιος Αρ. Παπαργυρόπουλος
Νικόλαος Δ. Πλατιάς
Δημήτριος Κ. Πιταούλης
Σταμάτης Στ. Σταματίου (φωτογραφία)

Αεράμυνα
Ηλίας Ευστ. Πλατιάς
Ευστάθιος Ευθ. Ρέββας

Επίσημα αρχεία - κατάλογοι των Σουβαλιωτών που πολέμησαν στον πόλεμο του 1940-41 δεν υπάρχουν.Τα στοιχεία είναι από τα αρχεία της Κοινότητας Πολυδρόσου και πληροφορίες που συνέλεξε ο Αθανάσιος Γ. Τσαρμακλής στο βιβλίο του:  ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ (ΣΟΥΒΑΛΑ) ΠΑΡΝΑΣΙΔΟΣ - Ο αρχαίος ΕΡΩΧΟΣ. 

Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουνε στην μνήμη όσων αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν στο βωμό της λευτεριάς είναι να δημοσιεύσουμε και να δημοσιοποιήσουμε όσα στοιχεία κατορθώσαμε να συγκεντρώσουμε - ονόματα και φωτογραφίες που υπάρχουν στο αρχείο μας- . Αν παραλείψαμε κάποιον (το πιθανότερο) ζητούμε ταπεινά συγνώμη.Χρήστος Μ. Παπαθανασίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου