Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

Ιούλιος 1939. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ


Εισφορά σε είδος 3 υπέρ της Νομαρχιακής Επιτροπής Νομού Φθιωτιδοφωκίδος της Ε.Ο.Ν. 
Από τις 465 οκάδες της αλωνισθήσας ποσότητας του Χρ. Χρηστίδη, η εισφορά αντιστοιχεί σε περίπου 1,5 οκάδες.  


Η Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας (ΕΟΝ ή Ε.Ο.Ν.) ήταν κυβερνητική οργάνωση νέων που ιδρύθηκε από το καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά το 1936 και διαλύθηκε τον Απρίλιο του 1941, τρεις μήνες μετά το θάνατό του, με την κατάρρευση του μετώπου από τη Γερμανική εισβολή.

Σκοπός της οργάνωσης αναφέρεται: για την «επωφελή διάθεσιν του ελευθέρου από της εργασίας χρόνου των νέων, προς προαγωγήν της σωματικής και ψυχικής καταστάσεως αυτών, ανάπτυξιν του εθνικού φρονήματος και της πίστεως προς την θρησκείαν, δημιουργίαν πνεύματος συνεργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης...».

Ο Ιωάννης Μεταξάς είχε σα σκοπό του μέσα από την οργάνωση αυτή να διαμορφώσει τους νέους σε πατριώτες αλλά και υποστηρικτές του καθεστώτος. (https://el.wikipedia.org)

Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΦΘ/ΚΙΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου