Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

1933. H Tοπική Αυτοδιοίκηση επί τό έργον.

Διάνοιξη του αυτοκινητοδρόμου προς την Άνω Σουβάλα με προσωπική εργασία των κατοίκων.
Η φωτογραφία πάρθηκε κάπου κοντά στο προσκυνητάρι του Αϊ - Λιά.


Διακρίνονται από αριστερά: 
Παναγιώτης Αδαμάκος (Κοινοτικός Σύμβουλος), Λουκάς Αργυρίου (Κοινοτικός Σύμβουλος), Παναγιώτης Ιωαν. Καρούζος (γραμματέας της Κοινότητος), Αθανάσιος Τσατήρας (Κοινοτικός Σύμβουλος), Γεώργιος Ιωαν. Τσαρμακλής (Πρόεδρος της Κοινότητος), Ευστάθιος Γεωρ. Διαμαντώνης, Ντίνα Ευθ. Χριστοπούλου, Ευθύμιος Χριστόπουλος (Κοινοτικός Σύμβουλος), Παναγιώτης Καραχρίστος (Κοινοτικός Σύμβουλος) και Αθανάσιος Αδαμόπουλος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου