Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
Την Παρασκευή 10 Ιουνίου στις 20:00 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυδρόσου ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πολύδρόσου κ. Αργύρης Μουλαράς, θα ενημερώσει τους κατοίκους, για την πορεία της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις Αντικειμενικές αξίες.

Την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016, από την 7μελή Σύνθεση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, συζητήθηκε η αίτηση ακυρώσεως των κατοίκων και ιδιοκτητών ακινήτων των Τοπικών Κοινοτήτων Πολυδρόσου και Επταλόφου, με την οποία ζητούν την ακύρωση της αναπροσαρμοσθείσας αντικειμενικής αξίας των ακινήτων της περιοχής στο υπέρογκο ποσό των  1250 € ανά τ.μ. 
Με την συζητηθείσα αίτηση ζητήθηκε η ακύρωση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών διότι παραβιάστηκε ο νόμος κατά τη διαδικασία έκδοσής της ως προς τη συγκρότηση των Επιτροπών και ως προς τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων, διότι η τιμή που καθορίστηκε είναι απολύτως πλασματική και υπέρογκη, μη ανταποκρινόμενη στις αγοραίες αξίες των ακινήτων και διότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη κρίσιμοι παράγοντες για τον προσδιορισμό τους, όπως για παράδειγμα το πάγωμα της αγοράς των ακινήτων, οι σημαντικά χαμηλότερες αντικειμενικές αξίες γειτονικών περιοχών με ίδια χαρακτηριστικά με τοΠολύδροσο και την Επτάλοφο και η κήρυξη της περιοχής ως σεισμόπληκτης, καθώς και διότι παραβιάζεται η αρχή της ισότητας έναντι των φορολογικών βαρών.
Παρόντες κατά τη συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως ήταν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Πολυδρόσου Αργύριος Μουλαράς και Επταλόφου Αλέκος Λιάπης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου