Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

1948 στην Αμφίκλεια

Όρθιοι από αριστερά: Ασήμω Μάνθου, Αλεφάντω Κότσια, Δημήτρης και Μαρία Κότσια, Γιώργος Κότσιας, Ασήμω  Θάνου, Γιάννης Θάνος (Μπακάρας)
Καθήμενοι: Ανθή Ανδρέου, Νίκος Σοφιανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου