Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

1932. Αλληλογραφία αρμοδίων υπηρεσιών για την καταπολέμηση της κάμπιας στην Πολύδροσο

Άμφισσα 13/4/1932. Το Δασαρχείο Παρνασσίδος απευθύνεται προς τον Επιθεωρητή Δημ. Σχολείων και του ζητά να διατάξει το Δ/τη του Δημοτικού Σχολείου Πολυδρόσου "ίνα συντρέξη την καθ΄ ημάς υπηρεσίαν προς καταδίωξιν του βλαπτικού τούτου εντόμου"


Λαμία 20/5/1932. Η Νομαρχία Φθιωτιδοφωκίδος ζητά και τη συνδρομή της Κοινότητας Πολυδρόσου

Λαμία 28/10/11932. Προφανώς το πρόβλημα υφίσταται ακόμη και η Νομαρχία Φθιωτιδοφωκίδος επανέρχεται με νέο έγγραφο προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πολυδρόσου και τους Δ/τας των Σχολείων (Δημοτικό και Σχολαρχείο) και ζητά εκ νέου τη συνδρομή τους. αρχείο: Δημοτικό Σχολείο Πολυδρόσου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου