Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Το 1893 η Σουβάλα είχε 1028 κατοίκους, 71 μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο και έναν δημοδιδάσκαλο

Τα στοιχεία προκύπτουν από το παρακάτω φύλλο της "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ". Τα στοιχεία για το Δήμο Δωριέων και για το χωριό μας συγκεκριμένα υπάρχουν στη σελίδα 3. Αξιοσημείωτο ότι η Αγόριανη έχει 1118 κατοίκους, 78 μαθητές και επίσης έναν δημοδιδάσκαλο.

σελ. 1


σελ. 2

σελ. 3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου