Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

"Ο ΛΕΥΚΟΣ ΑΝΘΡΑΞ"

  Φωτογραφία (με πιθανή ημερομηνία 1928-1932) μπροστά από το εργοστάσιο των Αφων Αδαμόπουλοι Αθανασίου και Λουκά,  «Ο ΛΕΥΚΟΣ ΑΝΘΡΑΞ», διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, εκκοκιστηρίου βάμβακος, σίτου, αραβόσιτου κ.τ.λ. Διακρίνονται από δεξιά: Ευστάθιος Νικ. Μανέτας (καθηγητής), Λουκάς Ιωαν. Δεληγιάννης, εμπειροτέχνης μηχανικός και μόνιμος υπάλληλος του εργοστασίου. Οι υπόλοιποι δύο άγνωστοι.

            αρχείο: Νικόλαος Μανέτας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου