Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Εκλογικός κατάλογος Σουβαλιωτών του 1844

Χειρόγραφες σελίδες του εκλογικού καταλόγου, του Δήμου Δωριέων, του 1844 (των πρώτων κοινοβουλευτικών εκλογών) στις οποίες καταγράφονται τα ονόματα των Σουβαλιωτών που έλαβαν μέρος στην εκλογική διαδικασία (δικαίωμα ψήφου είχαν οι άνδρες άνω των 25 ετών). Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η υπογραφή του τότε παρέδρου της Σουβάλας Κωνσταντίνου Τσατύρη (Τσατήρας) καθώς και του εφημέριου Χρήστου Ιωάννου. Ο αρχικός αυτός κατάλογος συμπληρώθηκε μεταγενέστερα το 1847 και το 1851. Τα ονόματα των Σουβαλιωτών ξεκινούν από τη 2η σελίδα και τον αύξοντα αριθμό 257 και καταλήγουν στην 6η σελίδα έως και τον αύξοντα αριθμό 388, συνολικά δηλαδή 132 ονόματα. Τα ονόματα και οι υπογραφές του Παρέδρου και του εφημέριου βρίσκονται στην 8η σελίδα.

σελ.1σελ.2

σελ.3

σελ.4

σελ.5

σελ.6

σελ.7

σελ.8

επιμέλεια - έρευνα αρχείων: Στάθης Πιπέρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου