Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

1952 Σουβαλιώτισσες

 Από αριστερά: Κική Αδαμοπούλου, Κωνσταντίνα Χ. Παπαθανασίου, Ασήμω Λ.Στύλια, Κική Μανέτα, Τούλα Λ. Στύλια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου