Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1941-1950


   ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ 1941-1950

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1941

1
Αμπελουργός Ιωάννης
Aργύριος
2
Βλάχος Ιωάννης
Αθανάσιος
3
Βλάχος Δήμος
Αριστείδης
4
Γεωργούσης Γεώργιος
Ευστάθιος
5
Δηλιγιάννης Ανδρέας
Ιωάννης
6
Κυρίτσης Δημήτριος
Ηλίας
7
Κυρίτσης Γεώργιος
Ιωάννης
8
Μαράζας Χήστος
Αθανάσιος
9
Πλατής Χρήστος
Γεώργιος
10
Σταματίου Γεώργιος
Παναγιώτης

1942

1
Αυγέρης Χαράλαμπος
Αθανάσιος
2
Γεωργούσης Γεώργιος
Ιωάννης
3
Δαούτης Γεώργιος
Λουκάς
4
Καλλιμάνης Δημήτριος
Αθανάσιος
5
Καλλιμάνης Λουκάς
Παναγιώτης
6
Κονταξής Γεώργιος
Θεόδωρος
7
Λιάμτσας Ηλίας
Ηλίας
8
Ρέβας Ηλίας
Ευστάθιος
9
Σταματίου Αθανάσιος
Σταμάτιος
10
Τυροβόλης Ιωάννης
Νικόλαος
11
Τσιπούγιας Σταμάτιος
Ιωάννης
12
Πλατιάς Αναστάσιος
Ηλίας
13
Παπαδήμας Κων / νος
Σπυρίδων

1943

1
Αδαμάκος Παναγιώτης
Γεώργιος
2
Ανάγνος Νικόλαος
Ευστάθιος
3
Βαλάσκας Φώτιος
Ιωάννης
4
Γκόλφης Αθανάσιος
Παναγιώτης
5
Γεωργούσης Κων / νος
Γεώργιος
6
Σταματόπουλος Παναγιώτης
Δημήτριος
7
Δηλιγιάννης Λουκάς
Νικόλαος
8
Κούσουλας Ευθύμιος
Κων / νος
9
Κορτσέλης Θεόδωρος
Χρήστος
10
Κορτσέλης Κων / νος
Χρήστος
11
Κορτσέλης Ιωάννης
Χρήστος
12
Κοπανάκης Δημήτριος
Ηλίας
13
Μαστροκώστας Ιωάννης
Γεώργιος
14
Μουλαράς Γεώργιος
Δημήτριος
15
Μανέτας Ιωάννης
Λουκάς
16
Μουτσιανάς Χρήστος
Λουκάς
17
Πάντος Χρήστος
Παναγιώτης
18
Παπαργυρόπουλος Ανάγυρος
Αθανάσιος
19
Τοπάλης Αριστείδης
Χρήστος
20
Θάνος Αθανάσιος
Ευστάθιος
21
Κολοκύθας Ιωάννης
Χρήστος

1944
Αριστείδης
1
Ανάγνος Χρήστος
Ιωάννης
2
Αναστασίου Αναστάσιος
Ευάγγελος
3
Αργυρίου Λουκάς
Αθανάσιος
4
Βελλής Γεώργιος
Νικόλαος
5
Αντωνίου Χαράλαμπος
Νικόλαος
6
Βαλάσκας Νικόλαος
Αθανάσιος
7
Γκόλφης Χρήστος
Παναγιώτης
8
Θάνος Ηλίας
Χρήστος
9
Κυρίτσης Βελισάριος
Ιωάννης
10
Κούσουλας Ευθύμιος
Γεώργιος
11
Κολοκύθας Ιωάννης
Αθανάσιος
12
Κότσιας Γεώργιος
Λουκάς
13
Ματαράς Αθανάσιος
Γεώργιος
14
Μουλαράς Ευθύμιος
Αργύριος
15
Μολιώτης Νικόλαος
Ιωάννης
16
Πλατιάς Χαράλαμπος
Κων / νος
17
Παναγιωτής Ιωάννης
Νικόλαος
18
Σταματίου Λουκάς
Σταμάτιος
19
Τζιβάρας Αθανάσιος
Ιωάννης
20
Τσιφόρος Μιχαήλ
Χρήστος
21
Ανάγνου Δημήτριος
Ευστάθιος
22
Θάνος Κω / νος
Χρήστος
23
Καλλιμάνης Λουκάς
Ιωάννης

1945

1
Αδαμάκος Αλέξανδρος
Γεώργιος
2
Αμπελουργός Κων / νος
Γεώργιος
3
Κότσιας Γεώργιος
Ηλίας
4
Κότσιας Νικόλαος
Ιωάννης
5
Κυρίτσης Ηλίας
Λουκάς
6
Κυρίτσης Γεώργιος
Σωτήριος
7
Παπαθανασίου Γεώργιος
Χρήστος
8
Καλλιμάνης Γεώργιος
Αθανάσιος
9
Κολοκύθας Σπύρος
Χρήστος
10
Ράπτης Γεώργιος
Μάρκος
11
Καλλιμάνης Ιωάννης
Αθανάσιος
12
Σταματίου Σταμάτης
Παναγιώτης
13
Αυγέρης Χαράλαμπος
Αθανάσιος

1946

1
Βελής Κων / νος
Νικόλαος
2
Θάνος Ιωάννης
Λουκάς
3
Κολοκύθας Γεώργιος
Λουκάς
4
Κοπανάκης Χριστόφορος
Ηλίας
5
Μαστροκώστας Δημήτριος
Νικόλαος
6
Ματαράς Αναστάσιος
Γεώργιος
7
Μολιώτης Γεώργιος
Ιωάννης
8
Μουλαράς Ιωάννης
Αργύριος
9
Παναγιωτής Παναγιώτης
Νικόλαος
10
Παπαθανασίου Αθανάσιος
Γεώργιος
11
Πλατής Γεώργιος
Παναγιώτης
12
Σκουρογιάννης Κων / νος
Ιωάννης
13
Τζιβάρας Αναστάσιος
Δημήτριος
14
Τοπάλης Ιωάννης
Χρήστος
15
Τυροβόλης Λάμπρος
Νικόλαος

1947

1
Αδρύμης Δημήτριος
Γεώργιος
2
Αυγέρης Γεώργιος
Παναγιώτης
3
Δρίβας Ιωάννης
Αθανάσιος
4
Καραχάλιος Ιωάννης
Αθανάσιος
5
Κατσαρός Σωτήριος
Λουκάς
6
Κολοκύθας Θεόδωρος
Χρήστος
7
Κότσιας Αλέξανδρος
Λουκάς
8
Λαγός Ιωάννης
Αθανάσιος
9
Μαράζας Λουκάς
Θεόδωρος
10
Πλατιάς Αθανάσιος
Κων / νος
11
Ράπτης Χαράλαμπος
Μάρκος
12
Σβίγγος Αθανάσιος
Αδάμ
13
Τοπάλης Λουκάς
Θεόδωρος
14
Παπαργυρόπουλος Δημήτριος
Αθανάσιος
15
Μούκας Ευθύμιος
Αθανάσιος
16
Πουλούκης Κυριάκος (Αλβανία)
Ποστόλ

1948

1
Αυγέρης Δημήτριος
Ιωάννης
2
Βέλλιος Γεώργιος
Λουκάς
3
Γεωργούσης Κων / νος
Χρήστος
4
Κυριακός Ταξιάρχης
Ιωάννης
5
Κονταξής Παναγιώτης
Θεόδωρος
6
Κορτσέλης Γεώργιος
Χρήστος
7
Κυρίτσης Χαράλαμπος
Λουκάς
8
Μαστροκώστας Κων / νος
Δήμος
9
Παναγιώτου Χρήστος
Ιωάννης
10
Σοφιανός Ιωάννης
Νικόλαος

1949

1
Ανάγνου Κων / νος
Ευστάθιος
2
Γεωργούσης Ιωάννης
Γεώργιος
3
Γκόλφης Ασημάκης
Παναγιώτης
4
Δρίβας Γεώργιος
Αθανάσιος
5
Θάνος Λουκάς
Δημήτριος
6
Θάνος Ιωάννης
Δημήτριος
7
Θάνος Ιωάννης
Λουκάς
8
Καραχάλιος Σπυρίδων
Αθανάσιος
9
Κοπανάκης Γεώργιος
Αθανάσιος
10
Κότσιας Νικόλαος
Αθανάσιος
11
Λαγός Δήμος
Αθανάσιος
12
Μουλαράς Γεώργιος
Αθανάσιος
13
Μουτσιανάς Χρήστος
Αθανάσιος
14
Παπαθανασίου Γεώργιος
Χρήστος
15
Παπαστάμος Ιωάννης
Ευστάθιος
16
Πλατής Κων / νος
Παναγιώτης
17
Πλατιάς Ευστάθιος
Κων / νος
18
Παπαργυρόπουλος Κων / νος
Αθανάσιος
19
Τζιβάρας Χρήστος
Θεόδωρος
20
Θάνος Χρήστος
Λουκάς

1950

1
Αδαμάκος Μάνθος
Γεώργιος
2
Αμπελουργός Ιωάννης
Γεώργιος
3
Αυγέρης Γεώργιος
Αθανάσιος
4
Βαλάσκας Αλέξανδρος
Ιωάννης
5
Βλάχος Αθανάσιος
Γεώργιος
6
Διαμαντώνης Γεώργιος
Μιχαήλ
7
Θάνος Γεώργιος
Χρήστος
8
Θάνος Χρήστος
Λουκάς
9
Καλλιμάνης Ηλίας
Ευστάθιος
10
Κορτσέλης Χαράλαμπος
Χρήστος
11
Κότσιας Λουκάς
Ιωάννης
12
Κυρίτσης Λουκάς
Αθανάσιος
13
Πάντος Χρήστος
Γεώργιος
14
Τζιβάρας Λουκάς
Ιωάννης
15
Χρηστίδης Παναγιώτης
Σπυρίδων
16
Στρωτός Αθανάσιος
Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου