Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Αυτή είναι η Φωκίδα! - Δείτε σε χάρτη τα χαρακτηριστικά από την απογραφή του 2011

Νομός Φωκίδας

Διαδραστικό χάρτη της Ελλάδας, στον οποίο εμφανίζονται βασικά χαρακτηριστικά του μόνιμου πληθυσμού, σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και δήμου, ανήρτησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ο χρήστης, επιλέγοντας την περιφέρεια ή τον δήμο που τον ενδιαφέρει, έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί σχετικά με:
• Τον μόνιμο, νόμιμο και de facto πληθυσμό
• Τον αριθμό κατοικιών
• Την κατανομή του μόνιμου πληθυσμού κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και μέση ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, υπηκοότητα
• Τον αριθμό των νοικοκυριών και το μέσο μέγεθος νοικοκυριού και τον αριθμό πυρηνικών οικογενειών
• Το επίπεδο εκπαίδευσης του μόνιμου πληθυσμού
• Την κατάσταση ασχολία και τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας του πληθυσμού

Τα στοιχεία που αντλήσαμε και αφορούν τους δύο δήμους της Φωκίδας εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:26.716
DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:28.048
ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:29.633
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ:18.603
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΦΥΛΟ
Άρρενες:13.219
Θήλεις:13.497
ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ
0-9 ετών:2.259
10-19 ετών:2.484
20-29 ετών:2.927
30-39 ετών:3.471
40-49 ετών:3.861
50-59 ετών:3.592
60-69 ετών:3.129
70+ ετών:4.993
Μέση ηλικία:44,9
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άγαμοι:9.746
Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και σε διάσταση:13.801
Χήροι και χήροι από σύμφωνο συμβίωσης:2.529
Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από σύμφωνο συμβίωσης:640
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Αριθμός νοικοκυριών:9.857
Μέσο μέγεθος νοικοκυριού:2,64
Αριθμός πυρηνικών οικογενειών:7.462
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Ελληνική:24.370
Άλλη:2.346
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Άτομα γεννηθέντα το 2004 και πριν)
Πρωτοβάθμια:7.281
Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια:10.667
Τριτοβάθμια:3.606
Λοιπά:3.732
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ
Απασχολούμενοι:8.379
Ζητούσαν Εργασία:1.898
Μαθητές/Σπουδαστές:3.761
Συνταξιούχοι:7.440
Οικιακά:3.273
Λοιπά:1.965
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πρωτογενής:1.017
Δευτερογενής:1.675
Τριτογενής:5.687
.
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:13.627
DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:15.624
ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:15.330
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ:12.248
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΦΥΛΟ
Άρρενες:7.022
Θήλεις:6.605
ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ
0-9 ετών:845
10-19 ετών:977
20-29 ετών:1.301
30-39 ετών:1.538
40-49 ετών:1.651
50-59 ετών:1.705
60-69 ετών:1.853
70+ ετών:3.757
Μέση ηλικία:50,3
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άγαμοι:4.212
Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και σε διάσταση:7.650
Χήροι και χήροι από σύμφωνο συμβίωσης:1.409
Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από σύμφωνο συμβίωσης:356
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Αριθμός νοικοκυριών:5.144
Μέσο μέγεθος νοικοκυριού:2,52
Αριθμός πυρηνικών οικογενειών:3.829
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Ελληνική:12.218
Άλλη:1.409
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Άτομα γεννηθέντα το 2004 και πριν)
Πρωτοβάθμια:4.150
Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια:5.579
Τριτοβάθμια:1.358
Λοιπά:2.015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ
Απασχολούμενοι:3.086
Ζητούσαν Εργασία:857
Μαθητές/Σπουδαστές:1.481
Συνταξιούχοι:5.192
Οικιακά:1.795
Λοιπά:1.216
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πρωτογενής:669
Δευτερογενής:605
Τριτογενής:1.812

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου