Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

ΣΟΥΒΑΛΑ 1930 : Η ΚΩΜΟΠΟΛΙΣ ΠΟΥ ΦΩΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΛΕΥΚΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΖΗΤΕΙ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΚΤΙΡΙΟΝ

                      Σουβάλα 18 - 10 - 1930


Η ΚΩΜΟΠΟΛΙΣ ΠΟΥ ΦΩΤΙΖΕΤΑΙ
Μ Ε  ΛΕΥΚΟΝ ΑΝΘΡΑΚ Α
--------------
ΖΗΤΕΙ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΚΤΙΡΙΟΝ
---------------
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ Παρνασσίδος. (΄Εκτάκτου ανταποκριτού μας).
Με μεγάλην μας λύπην και έκπληξην βλέπομεν ότι ενώ δι΄άλλας πόλεις και κωμοπόλεις ο κ. υπουργός της παιδείας αφειδώς διαθέτει εκατομμύρια εκ του Σουηδικού δανείου δι΄ανέγερσιν σχολικών κτιρίων, - την ιδικήν μας Πολύδροσον – την πασίγνωστην Σουβάλαν – την ελησμόνησαν εντελώς όχι μόνον ο κ. Υπουργός, αλλά και ο κ. πρόεδρος της Βουλής και ο Βουλευτής μας και οι Γερουσιασταί μας....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου