Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΟΥΒΑΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1913-1921

1913

745. Ανάγνου Ευστάθιος, Νικολάου

746. Ανάγνου Δημήτριος, Νικολάου


747. Αυγέρης Αθανάσιος, Πανάγου

748. Βέλιος Στοφόρος, Γεωργίου

749. Γεωργούσης Ιωάννης, Γεωργίου

750. Γλυμεντζής Αθανάσιος, Δήμου

751. Δεληγιάννης Ταξιάρχης, Ιωάννου

752. Θάνος Δήμος, Γεωργίου

753. Θάνος Χαράλαμπος, Γεωργίου

754. Καρούζος Αδάμ, Ιωάννου

755. Κυρίτσης Ιωάννης Νικολάου

756. Λιάμτσιας Ηλίας, Λουκά

757. Τζιβάρας Αθανάσιος, Παναγιώτη

758. Πλατιάς Αναστάσιος, Λουκά

759. Πλατιάς Κωνσταντίνος, Αθανασίου

760. Τσατήρας Χρήστος, Αδάμ

761. Τσόκας Κωνσταντίνος, Αθανασίου

762. Τυροβόλης Νικόλαος, Ιωάννου

763. Χαρβάτος Λουκάς Αθανασίου1914

764. Βελέντζας Ιωάννης, Χρήστου

765. Τσιπούγιας Ιωάννης, Λουκά

766. Μστροκώστας Δήμος, Κωνσταντίνου

767. Γεωργούσης Ιωάννης, Αθανασίου

768. Τζιφόρος Χρήστος, Μιχαήλ

769. Τσατήρας Δημήτριος, Αθανασίου

770. Χρηστίδης Γεώργιος, Χρήστου

771. Μολιώτης Ιωάννης, Νικολάου

772. Ανάγνου Ιωάννης, Λουκά

773. Πλατιάς Ιωάννης, Αθανασίου

774. Παπαγεωργίου Χρήστος, Ιωάννου

775. Ανάγνου Ιωάννης, Χρήστου

776. Μανέτας Ευστάθιος, Γεωργίου

777. Πλατιάς Ηλίας , Ευσταθίου

778. Μαράζας Ιωάννης, Λουκά

779. Βλάχος Κωνσταντίνος, Αθανασίου

780. Διαμαντώνης Νικόλαος, Παναγιώτη

781. Καλλιμάνης Γεώργιος, Δημητρίου

782. Τοπάλης Σπύρος, Αθανασίου

783. Αυγέρης Αθανάσιος, Ιωλάννου

784. Γεωργούσης Ευθύμιος, Κωνσταντίνου

785. Καραχρήστος Δήμος, Ιωάννου

786. Σταματίου Παναγιώτης, Σταμάτη

787. Ρέβας Ευστάθιος Ευθυμίου

788. Βελής Παναγιώτης, Αθανασίου

789. Δρίβας Παναγιώτης, Γεωργίου

790. Δεληγιάννης Παναγιώτης, Παναγιώτη

791. Πλατιάς Κωνσταντίνος, Δημητρίου

792. Γλυμεντζής Ιωάννης, Δήμου

793. Δρίβας Αθανάσιος, Ιωάννου

794. Παπαθανασίου Δημήτριος, Αθανασίου

795. Κούσουλας Παναγιώτης, Δημητρίου

796. Καραχρήστος Γεώργιος, Λουκά

797. Αδαμάκος Γεώργιος, Παναγιώτη

798. Κότσιας Λουκάς, Αλεξίου

799. Τσόκας Δήμος, Αθανασίου

800. Τζιβάρας Θεόδωρος, Γεωργίου

801. Τζιβάρας Αναστάσιος, Παναγιώτη

802. Τσόγκας ή Αυγέρης Κωνσταντίνος, Πανάγου

803. Θάνος Αθανάσιος, Γεωργίου

804. Ντόρμας Ιωάννης, Αθανασίου

805. Στύλιας Λουκάς, Αθυανασίου

806. Κορτσέλης Χρήστος, Θεοδώρου

807. Βλάχος Αριστείδης, Δήμου

808. Τοπάλης Δημήτριος, Λουκά

809. Σβίγκος Θεόδωρος, Αθανασίου

810. Λαγός Ευάγγελος, Ιωάννου

811. Βαλάσκας Ιωάννης, Αλεξίου

812. Βαλάσκας Αθανάσιος, Νικολάου

813. Κολοκύθας Λουκάς, Γεωργίου

814. Μουτσιανάς Αθανάσιος, Χρήστου

815. Παναγιωτής Νικόλαος, Χρήστου1916

816. Κατοίκος Ευστάθιος, Γεωργίου

817. Παπαναγιώτου Θεόδωρος, Παναγιώτη

818. Αργυρίου Αθανάσιος, Λουκά

819. Τζιβάρας Ιωάννης, Αθανασίου

820. Καρούλας Γεώργιος, Λουκά

821. Δαούτης Λουκάς, Γεωργίου

822. Μάρος Δήμος, Ιωάννη

823. Μανέτας Ιωάννης, Νικολάου

824. Φώτης ή Σταματίου Ιωάννης, Κώστα

825. Γεωργούσης Γεώργιος, Κωνσταντίνου

826. Κασαβέτης Ιωάννης, Γεωργίου

827. Θάνος ή Συρτούκος Αθανάσιος, Δημητρίου

828. Παπαθανασίου Κομνάς, Χρήστου

829. Πλατιάς Λουκάς, Αθανασίου

830. Πλατιάς Κωνσταντίνος, Ευσταθίου

831. Μανέτας Αθανάσιος, Γεωργίου

832. Σκουρογιάννης Γεώργιος, Κωνσταντίνου

833. Θάνος ή Μάγος Δημήτριος, Λουκά

1917

834. Στύλιας Γεώργιος, Αθανασίου

835. Βλάχος Γεώργιος, Δήμου

836. Μαράζας Θεόδωρος, Λουκά

837. Παπαθανασίου Μιλτιάδης, Αθανασίου

838. Νικολόπουλος Νικόλαος, Γεωργίου

839. Βαλάσκας Αθανάσιος

840. Καραχάλιος Ευθύμιος, Ευσταθίου

841. Γεωργούσης Θεόδωρος, Γεωργίου

842. Τσαρμακλής Αθανάσιος, Γεωργίου

843. Σβίγκος Αδάμ, Αθανασίου

844. Παπαργυρόπουλος Θεόδωρος, Χρήστου

845. Αυγέρης Γεώργιος, Ιωάννη

846. Κορτσέλης Μάνθος, Θεοδώρου

847. Παπαστάμος Ευστάθιος, Ιωάννου

848. Κατοίκος Ιωάννης, Δημητρίου

849. Γαντζόγιας Ιωάννης, Κωνσταντίνου

850. Καραχάλιος Αθανάσιος, Ιωάννου

851. Αδαμάκος Ιωάννης, Γεωργίου

852. Θάνος Δημήτριος, Ιωάννου

853. Μανέτας Λουκάς, Ιωάννη

854. Κονταξής Θεόδωρος, Ιωάννου

855. Πλατιάς Ηλίας, Δημητρίου

856. Πάντος Παναγιώτης, Χρήστου

857. Βαλάσκας Ιωάννης, Κωνσταντίνου

858. Δεληγιάννης Ιωάννης, Κωνσταντίνου

859. Βαλάσκας Αθανάσιος, Γεωργίου

860. Κούσουλας Παναγιώτης, Γεωργίου1918

861. Βελέντζας Γεώργιος, Κωνσταντίνου

862. Μολιώτης Δήμος, Νικολάου

863. Τζιβάρας Ιωάννης, Παναγιώτη

864. Λαγός Αθανάσιος, Ιωάννου

865. Θάνος Ευστάθιος, Ιωάννου

866. Χαρβάτος Ηλίας, Αθανασίου

867. Βέλιος Λουκάς, Γεωργίου

868. Καλλιμάνης Λουκάς, Δημητρίου

869. Παναγιωτής Ιωάννης, Χρήστου

870. Λιάρτης Κωνσταντίνος, Αθανασίου

871. Πάλλας Παναγιώτης, Δήμου

872. Κότσιας Λουκάς, Νικολάου

873. Γεωργούσης Ιωάννηγς, Κωνσταντίνου

874. Θάνος Κωνσταντίνος, Ιωάννου

875. Ρίζος Δημήτριος, Λουκά

876. Καρούλας Ιωάννης, Λουκά

877. Θάνος ή Συρτούκος Θεόδωρος, Δημητρίου

878. Πάντος Γεώργιος, Χρήστου

879. Δρίβας Παναγιώτης, Γεωργίου

880. Καρανικόλας Νικόλαος, Λουκά

881. Μανέτας Λουκάς, Νικολάου

882. Τζιβάρας Ιωάννης, Λουκά

883. Κασαβέτης Βασίλειος, Γεωργίου

884. Μουλαράς Αθανάσιος, Γεωργίου

885. Κούσουλας Κωνσταντίνος, Δημητρίου1919

886. Ανάγνου Κωνσταντίνος, Χρήστου

887. Βελής Αριστείδης, Αθανασίου

888. Γεωργούσης Ιωάννης, Γεωργίου

889. Γλυμεντζής Λουκάς, Δήμου

890. Δρίβας Παναγιώτης, Νικολάου

891. Διαμαντώνης Ιωάννης, Παναγιώτη

892. Θάνος Αθανάσιος, Γεωργίου

893. Κατοίκος Ευστάθιος, Δημητρίου

894. Καλλιμάνης Γεώργιος, Κωνσταντίνου

895. Καραχρήστος Κωνσταντίνος, Παναγιώτη

896. Κοπανάκης Αθανάσιος, Γεωργίου

897. Κούσουλας Ιωάννης, Γεωργίου

898. Λιάκος Θεόδωρος, Ιωάννη

899. Παπαργυρόπουλος Αθανάσιος, Αργυρίου

900. Πλατιάς Ιωάννης, Ευσταθίου

901. Πλατιάς Νικόλαος, Δημητρίου

902. Πιταούλης Δημήτριος, Κωνσταντίνου

903. Σταματίου Σταμάτης, Σταμάτη

904. Τσόκας Μάνθος, Αριστείδη

905. Θάνος ή Συρτούκος Παναγιώτης, Ιωάννου1920
906. Βαλάσκας Ιωάννης, Νικολάου

907. Βαλάσκας Κώστας, Γεωργίου

908. Βλάχος Ασημάκης, Κωνσταντίνου

909. Γεωργούσης Ιωάννης, Αθανασίου

910. Γαντζόγιας Ευστάθιος, Κωνσταντίνου

911. Δεληγιάννης Χαράλαμπος, Ανδρέα

912. Διαμαντώνης Μιχαήλ, Γεωργίου

913. Θάνος Κωνσταντίνος, Ευσταθίου

914. Κορτσέλης Χρήστος, Ιωάννη

915. Καραχρήστος Γεώργιος, Αθανασίου

916. Καραχάλιος Γεώργιος, Ιωάννου

917. Κότσιας Λουκάς, Γεωργίου

918. Λιάρτης Νικόλαος, Αθανασίου

919. Παπαθανασίου Γεώργιος, Αθανασίου

920. Παπαγεωργίου Δημήτριος, παναγιώτη

921. Ρίζος Ευθστάθιος, Παναγιώτη

922. Σοφιανός Νικόλαος, Δημητρίου

923. Σβίγκος Λάμπρος, Αθανασίου

924. Τσόκας Μάνθος, Κωνσταντίνου1921

925. Παπαργυρόπουλος Ευστάθιος, Χρήστου

926. Κρανιάς Νικόλαος, Ευαγγέλου

927. Αδαμόπουλος Χρήστος, Νικολάου

928. Αργυρίου Αθανάσιος, Αργύρη

929. Παπαστάμος Χαράλαμπος, Ιωάννου

930. Ρέβας Ευθύμιθος, Λουκά

931. Βαλάσκας Ιωάννης, Αλεξίου

932. Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Αθανασίου

933. Τζιβάρας Δημήτριος, Παναγιώτου

934. Θάνος Λουκάς, Ιωάννου

935. Παπαναστασίου Κωνσταντίνος, Δήμου

936. Κούσουλας Κωνσταντίνος, Ιωάννου

937. Λαγός Παναγιώτης, Δήμου

938. Ανάγνος Αναστάσιος, Χρήστου

939. Κούσουλας Λουκάς, Δημητρίου

940. Κυρίτσης Σωτήριος, Γεωργίου

941. Καραχρήστος Δημήτριιος, Παναγιώτη

942. Αμπελουργός Ιωάννης, Γεωργίου

943. Αυγέρης Γεώργιος, Παναγιώτη26 Ιανουαρίου 1922

Ο Πρόεδρος              Ο Εφημέριος                      Τα μέλη

Γ. ΔΡΙΒΑΣ            Π. ΠΛΑΤΙΑΣ                    ΝΙΚ. ΑΝΑΓΝΟΣ
                                                                       ΙΩΑΝ. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ


Κοινότης Πολυδρόσου

Νομού Φθιωτιδο-Φωκίδος

Επαρχίας Παρνασσίδος

Ακριβές αντίγραφο

Εκ παλαιού Γενικού Μητρώου από το οποίο είναι αδύνατον να ευρεθή άλλο Μητρώον Γενικόν πλην του Μητρώου αρρένων και έχουν σταλή αντίγραφα στην Νομαρχίαν Φθιωτιδο-Φωκίδος εις Λαμίαν που μπορείτε να ζητήσετε ότι άλλο. Όλα τα Ληξιαρχικά βιβλία φυλάσονται καλώς.-

Εν Πολυδρόσω 15 Μαρτίου 1942

Ο Ληξίαρχος της Κοινότητος

Γ. ΒΛΑΧΟΣ

πηγή : http://polydrososparnassou.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου